Ostrava, 18. června 2015

Čisté nebe ve spolupráci s organizací Frank Bold podalo dne 8. června 2015 žalobu k Městskému soudu v Praze na ochranu proti nezákonnému zásahu správního orgánu ve věci nevydání a nezpracování Programu zlepšování kvality ovzduší podle § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pro aglomeraci „Ostrava/Karviná/ Frýdek-Místek“.
Na území aglomerace jsou dlouhodobě a výrazně překračovány imisní limity koncentrací několika druhů škodlivých látek znečišťujících ovzduší. Tento stav je v rozporu s požadavky právních předpisů České Republiky i Evropské Unie. Zároveň představuje závažná zdravotní rizika pro obyvatele a poškozuje je na jejich ústavně zaručených veřejných subjektivních právech.

Čisté nebe jako organizace prosazující právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch dlouhodobě upozorňuje na alarmující stav ovzduší na Ostravsku. Již téměř pět let komunikuje s veřejnou a státní správou na všech úrovních s cílem zlepšit životní podmínky obyvatel Ostravska. Vnímáme, že se přístup ze strany Ministerstva životního prostředí za poslední rok a půl mírně zlepšil, nicméně kromě upozornění na nezákonný stav a nedostatečnou činnost státní moci očekáváme také, že soud poskytne další vyjasnění požadavků na kvalitu připravovaného Programu. Žalobu tak vnímáme především jako výzvu adresovanou politikům, aby se nezákonným a nevyhovujícím stavem zodpovědně a důsledně zabývali.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Čoudí ti komín?

Webová a mobilní aplikace Čistý komín

Mobilní aplikace

SmogAlarm

CITI-SENSE Ostrava

Jsme členy

Zelený kruh logo

Go to top