Ostrava, 21. července 2015

Do 3. srpna se mohou lidé na Ostravsku vyjadřovat k plánům na zlepšení ovzduší.
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 3. července návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Právníci Frank Bold a zástupci Čistého nebe varují, že pokud bude strategie schválena v navrhované verzi beze změn, stav ovzduší na Ostravsku se v dohledné době nezlepší.

Frank Bold a Čisté nebe v rámci společné kampaně připravili nástroj, jehož prostřednictvím mohou lidé zaslat ministerstvu připomínky. Na adrese www.vypakujsmog.cz sdružení nabízí 7 připomínek, které směřují k tomu, aby Programy vedly k dosažení limitních hodnot „v co nejkratším čase“, jak požaduje zákon.

“Základním nedostatkem předloženého návrhu Programu pro Ostravsko je, že v něm chybí upřesnění kroků, které mají vést ke zlepšení stavu ovzduší, časový harmonogram a způsob vyhodnocování jejich účinnosti. Program zásadním způsobem ovlivní rozhodování českých úřadů až do roku 2020 a je klíčové, aby obsahoval skutečně efektivní opatření, ” uvádí Kristína Šabová z Frank Bold.

Dýcháme nejšpinavější vzduch v celé České republice a jeden z netoxičtějších v celé Evropě. Astma a alergickou rýmu má na Ostravsku dvakrát více dětí než ve zbytku republiky. Častěji trpíme dýchacími a kardiovaskulárními potížemi, alergiemi a ekzémy, máme větší riziko rakoviny plic, nádorů jater a ledvin. MŽP má teď příležitost s tím něco udělat a ulevit statisícům lidí,” dodává Markéta Ubíková z Čistého nebe o.p.s.

Další připomínky, k nimž se mohou lidé přes web www.vypakujsmog.cz připojovat obsahují návrh, aby MŽP do Programu zapracovalo požadavek na přezkum povolení koksoven s cílem snížení emisí benzo(a)pyrenu, prosadilo aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek za prioritní oblast, do které zamíří největší část alokovaných prostředků na náhradu zastaralých domácích spalovacích zařízení na pevná paliva za nové, využilo potenciál velkých zdrojů ke snížení emisí a nařídilo přezkum a následně změnu závazných podmínek provozů těchto zdrojů, rozšířilo aplikaci emisních stropů na další zdroje, které mají významný vliv v zatížených lokalitách, přizvalo zástupce Čistého nebe do pracovních skupin k řešení zlepšování kvality ovzduší a provedlo vyhodnocení dopadů navrženého Programu na životní prostředí a lidské zdraví (proces SEA) ještě před skončením lhůty pro připomínkování současného návrhu tak, aby se občané měli možnost seznámit se všemi podklady a adekvátně reagovat.

Nevládní organizace kritizují také fakt, že lhůta pro vyjádření dotčených občanů je, zvláště v období letních prázdnin, příliš krátká a hrozí, že v oblastech, které se v současné době potýkají s velkým znečištěním ovzduší, nestihnou lidé včas zareagovat.

Česká republika dlouhodobě porušuje svou povinnost zlepšit kvalitu ovzduší a MŽP tak mimo jiné riskuje žalobu ze strany Evropské komise, která by mohla pro ČR skončit vysokými sankcemi.

Kontakty pro média
Kristína Šabová, Frank Bold
+420 720 565 672, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Markéta Ubíková, Čisté nebe o.p.s.
+420 608 701 869, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace

http://vypakujsmog.cz/

Zveřejněný Program zlepšování kvality ovzduší, aglomerace CZ08A - Ostrava/Karviná/Frýdek Místek: http://www.mzp.cz/cz/zlepsovani_kvality_ovzdusi_navrh

Příprava strategických plánů na zlepšení ovzduší se týká celé České republiky, MŽP na své úřední desce (http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska) již zveřejnilo návrhy Programů zlepšování kvality ovzduší pro všechny zóny a aglomerace. Ve všech případech mají nyní jednotlivé regiony i jejich občané 30denní lhůtu zaslat k návrhu své připomínky.

Povinnost zpracovat programy zlepšování kvality ovzduší byla stanovena § 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Pro region Ostrava/Karviná/Frýdek Místek měl být zpracován již v roce 2014. Hlavním účelem programu pro region Ostravska je zpracovat komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a stanovit taková opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší v co nejkratším čase dosažení přípustné úrovně znečištění. Přípustnou úrovní znečištění se rozumí zákonem stanovené imisní limity, které jsou v regionu Ostravska pravidelně překračovány, přičemž dle zákona je nezbytné, aby jejich hodnot bylo dosaženo v co nejkratší možné době.

Aktuální data o znečištění vzduchu: http://www.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/znecisteni-vzduchu-neklesa-muzou-za-to-hlavne-kamna-na-uhli-rika-ministerstvo--1509118

Informace o řízení před Evropskou komisí: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/306871-ostravsko-se-dusi-evropska-komise-hrozi-cesku-soudem/

Čisté nebe o.p.s.
Čisté nebe je obecně prospěšná společnost která řeší problematiku znečištěného ovzduší Ostravska. Vytváří sjednocující a aktivizující platformou všech zúčastněných stran při hledání jejich rozumného soužití s cílem zvýšení kvality života. Mezi jejich další činnost patří watchdogové a Informačně-vzdělávací aktivity. Usilují o vytváření podmínek a nástrojů, které umožní obyvatelům Ostravska vyjádřit svůj názor k problematice špatné kvality ovzduší.

Frank Bold
Frank Bold je mezinárodní tým právníků. Poskytuje etické právní služby, chrání klienty před nezákonnými zásahy státu, zapojuje se do řešení aktuálních společenských problémů v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Čoudí ti komín?

Webová a mobilní aplikace Čistý komín

Mobilní aplikace

SmogAlarm

CITI-SENSE Ostrava

Jsme členy

Zelený kruh logo

Go to top