Čisté nebe ve spolupráci s městský obvodem Radvanice a Bartovice a pod záštitou pana starosty Aleše Boháče, provádí ve dnech 28.1. až 28.2. 2019 dotazníkový průzkum na území Radvanic a Bartovic. Vzhledem k tomu, že nejen na území Radvanic a Bartovic jsou dlouhodobě překračovány imisní limity a jako jeden ze zdrojů tohoto znečištění je označováno právě domácí vytápění, rozhodli jsme se pomoci tuto situaci změnit. Dotazníkový formulář je pouze pro obyvatele Radvanic a Bartovic. Na ostatní odpovědi nebude brán zřetel. Dotazník zde: ➡️http://bit.ly/2BbtbK0

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Čoudí ti komín?

Webová a mobilní aplikace Čistý komín

Mobilní aplikace

SmogAlarm

CITI-SENSE Ostrava

Jsme členy

Zelený kruh logo

Go to top