Poběž s maskou za Čisté nebe

Běháte? A rádi?

Poběž s maskou za Čisté nebe
18. července 2016

Pak máme akci ušitou na míru všem běžcům, kteří by zároveň rádi vyjádřili, že jim není lhostejné, co dýchají. Poběžte s námi 25. září 2016 na ostravském RunFestu. Registrujte se tady a nezapomeňte nám dát vědět, že poběžíte s námi na info@cistenebe.cz

Běhat v zimě v Ostravě se totiž rovná riziku vystavovat se až devítinásobně zvýšeným koncentracím rakovinotvorného benzo(a)pyrenu, dvoj až pětinásobně překračovaným limitům prachových částic a oxidů dusíku.

Ani léto není zárukou zdravého ovzduší. Limity prachových částic, benzo(a)pyrenu a v letních měsících navíc i ozonu bývají v našem regionu výrazně překračovány nad limit a doporučení institucí jako je Světová zdravotnická organizace (WHO). 

Čisté nebe už před několika lety přineslo aplikaci SmogAlarm, která vám může pomoci v rozhodování o tom, zda-li dnes vyběhnout či nikoli. Aktuálně navíc plánujeme její aktualizaci a vylepšení o nové funkce. 

To ale nestačí. Vyjádřete, že vám není lhostejný stav ovzduší. Poběžte s námi 25. září v rámci ostravského RunFestu v roušce, plynové masce nebo v převlečení za komín či továrnu a dejte tak najevo, že vám není lhostejný stav ovzduší na Ostravsku.