Ve dnech 6. až 8. 10. jsme se za naši organizaci Čisté nebe zúčastnili konference Visegrad Manifesto on air quality!

V pátek 6. 10. jsme se spolu s kolegy z Polska byli podívat ve společnosti ArcerolMittal Ostrava. Zde jsme byli seznámeni s opatřeními k ochraně ovzduší, které za poslední roky byly implementovány. Na setkání jsme též vznesli několik konkrétních otázek z okruhů, které přímo nespadají pod EIA, nicméně, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou natolik důležité a konkrétní, že je potřeba se jimi zabývat. Společností ArcerolMittal  nám bylo přislíbeno, že se jimi bude zabývat a že do konce tohoto roku proběhne osobní jednání  k otázkám těchto témat. O výsledcích Vás budeme informovat.

V průběhu soboty jsme se k nám připojili i kolegové z Maďarské neziskové organizace a v prostorách Provozu Hlubina jsme si vzájemně představili, čím se naše organizace zabývají. Během prezentací jsme měli vzájemně hodně dotazů týkajících se jak financování jednotlivých aktivit a provozů sesterských organizací tak i toho čím přesně se zabývají a  jaké mají zkušenosti ze své země. Shodli jsme se na tom, že znečištění ovzduší má  v našich státech tři hlavní zdroje a těmi jsou doprava, průmysl a vytápění. Rozdíly v jednotlivých zemích jsou v tom, který ze zdrojů je tím hlavním.

S kolegy z Polska jsme se dohodli na užší spolupráci v oblastech možnosti zapůjčení mobilních měřáků prachových částic a implementace naší aplikace SMOG ALARM, která je na rozdíl od polského nezávislá a umožňuje nastavit upozornění při nižších koncentracích škodlivých látek. Dohodli jsme se též na tom, že si i nadále budeme vyměňovat naše zkušenosti a poznatky z měření a do budoucna se zapojíme i do jiných společných projektů.

Jednání a vydání společného testamentu bude pokračovat v termínu 27. až 29.10. ve Varšavě. Se zněním testamentu Vás určitě seznámíme a také Vás budeme informovat o dalších společných projektech.

 

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top