Nikola Carić je ve funkci ředitele od srpna 2017. Ke své motivaci připojit se k organizaci dodává: „Pocházím z Olomouce a když jsem se přestěhoval do Ostravy, začal jsem trpět respiračními problémy. Vzhledem k tomu, že mám malé děti, není mi stav ovzduší lhostejný.“ V současné době v rámci své práce řeší především mezinárodní projekt spolupráce s Polskem, je členem expertní skupiny Kraje - Čistý Moravskoslezský kraj a také zpracovává běžnou provozní agendu. Společně s týmem Dustee pracuje ve startupovém akcelerátoru GREEN LIGHT na projektu chytrých senzorů znečištění ovzduší.

 Ostrava, 22. března 2017

Honza Kotlář nám před nějakou dobou poslal článek, ve kterém rozebírá vlastnosti roušek, které testoval, když šel běhat v průběhu smogové situace. Snažil se tak chránit před znečištěným vzduchem, který při aerobní aktivitě vdechujeme mnohem intenzivněji, tím pádem si logicky můžeme více uškodit. Pro rozhodování o tom, zda jít či nejít běhat v každém případě doporučujeme naši aplikaci SmogAlarm - v době, kdy kontrolka svítí červeně či temně rudě namáhavý pohyb venku nedoporučujeme. A pokud přece jen jdete, zkuste zvážit použití kvalitní roušky nebo investujte do koupi kvalitního respirátoru.

S jakou rouškou jít běhat? Která v testu obstála nejlépe? A kterou raději nechat v obchodě? Čtěte!

 Ostrava, 20. prosince 2016

Nová studie vědců z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd přinesla několik zásadních zjištění. Porovnával se vliv znečištění ovzduší na matky a děti do dvou let ze dvou českých měst, Karviné a Českých Budějovic. Přišlo se na to, že děti v Karviné jsou nemocné mnohem častěji. V krvi a moči matek z Karviné byl navíc nalezen mnohem větší počet škodlivin. Jedinou dobrou zprávu je, že mateřské mléko není znečištěním ovlivňováno.

Tým kolem genetika doktora Šráma zkoumal, do jaké míry způsobují zvýšené koncentrace benzo(a)pyrenu (b(a)p) vyšší nemocnost a genetické změny u dětí. Výzkum trval čtyři roky a výsledky u čtyř stovek čerstvě narozených dětí a jejich matek se stále ještě analyzují. Už teď je nicméně patrné, že v zimě se u karvinských dětí častěji vyskytovala genetická a oxidační poškození DNA, což negativně ovlivnilo jejich metabolické dráhy pro imunitu a vývoj mozku.

Přečtěte si znění celého článku, který jsme publikovali v Deníku Referendum.

Ostrava, 15. prosince 2016    

Požádali jsme Týdeník Respekt, aby odemknul článek Martina Uhlíře Velké mlčení kolem jedů. Skvěle totiž shrnuje náladu české společnosti ve vztahu k ekologickým tématům, navíc se speciálním důrazem na Ostravsko. 

"Dlouhodobé ignorování životního prostředí a neplnění předvolebních slibů politikům prochází, protože tlak veřejnosti je v tomto ohledu příliš slabý. Ostatně ani v Ostravě, kde je situace skutečně vážná, nejsme příliš často svědky protestů rodičů nebo dětských lékařů. Částečnou odpověď na to, proč je česká veřejnost tak vlažná, nabízí i citovaný průzkum Zeleného kruhu, který odhaluje zajímavý rozpor: znečištění životního prostředí pokládají za problém dvě třetiny lidí, týmž respondentům však zároveň nevadí přemíra automobilové dopravy. Dalo by se to vyložit i takhle: chceme sice dýchat čistý vzduch, ale nedej bože, abychom se kvůli tomu museli omezovat."

Celý článek možno přečíst zde: https://www.respekt.cz/tydenik/2016/49/velke-mlceni-kolem-jedu

 

Ostrava, 7. ledna 2016

Čisté nebe má novinku!
Od 1. 1. 2016 je ředitelkou Čistého nebe Anna Plošková.
Dosavadní ředitelka Markéta Ubíková odchází na mateřskou dovolenou a bude dále působit v Čistém nebi na pozici členky dozorčí rady, kde vystřídá dlouholetého člena dozorčí rady pana Ivo Kaletu.
Kontaktem pro media bude předseda správní rady Jan Kozina

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top