Britská komerční televize ITV1 v pondělí odvysílala téměř hodinový dokument s názvem Exposure: The Factory, který se věnoval vlivu Arcelor Mittal na ostravské ovzduší. Dokument (původně určený pouze britským divákům) je nyní v původním anglickém znění k dispozici na kanálu YouTube. Jaké svědectví tento film přináší?

Film se zaměřuje na problém znečištěného ovzduší v ostravských čtvrtích Bartovice a Radvanice, a sleduje, jaký podíl má na tomto stavu Arcelor Mittal. V dokumentu jsme svědky tristního zdravotního stavu dětí, které jsou ošetřovány dětskou lékařkou E. Schallerovou. Sledujeme rodiny Kryštofa a Matěje, kteří za svůj život prodělali tolik bronchitid a zápalů plic, že by se mohli srovnávat s člověkem pracujícím 30 let na šachtě. Smutný rozdíl mezi nimi je ale v tom, že Kryštof a Matěj jsou teprve v předškolním a školním věku. Z obrazovky zavane až nádech tragikomiky v momentě, kdy doktorka Schallerová ukazuje inhalátory ve tvaru barevných autíček s nálepkou Arceloru Mittal, které podnik v minulosti věnoval rodičům nemocných dětí. Totální skepsi naštěstí trochu rozvíří lékařčin dodatek, „že někteří z rodičů tento „dárek“ z principu odmítli.“ Kromě doktorky Schallerové také v dokumentu vystupuje doktorka T. Janásková, která poukazuje na dlouhodobý negativní vliv špatného ovzduší na staré a nemocné lidi. Kromě výše zmíněných lékařek se v dokumentu také objevují Mudr R. Šrám a Dr J. Topinka z Ústavu experimentální medicíny AV ČR se svým výzkumem zaměřujícím se na vliv znečištění na stavbu lidské DNA.

Jak se k obviněním z překračování limitů a pomalé činnosti ve snižování emisí staví v dokumentu samotný Mittal? Veškeré reakce ze strany Mittalu jsou v dokumentu obstarány ředitelkou korporátní komunikace Nicolou Davidson, která několikrát zopakuje mantru, že „není potvrzeno to, že by Mittal byl největším zdrojem znečištění.“ V dotazu směřujícím na vliv znečištění na genetickou informaci Davidson odpovídá, že region byl znečištěn posledních 100, 150 let a pokud se objevuje změna v genetické informaci, i přesto, že Mittal své emise v průběhu posledních let enormně snížil, musí se jednat o komplexnější problém. Podobnými argumenty Davidson reaguje i na vyjádření náměstka primátora Madeje, který uvádí, že podle něj je Arcelor Mittal zodpovědný za 80-90% znečištění v Bartovicích a Radvanicích. Davidson mu oponuje s tím, že „náměstek primátora nemá pravdu, zakládá své tvrzení na zprávě z ČHMI, kterou my neakceptujeme.“

Celý dokument tak tedy trochu připomíná hon na kočku a myš. Kočka Mittal v něm, zdá se, prozatím vyhrává, nicméně budoucí vývoj film nechává otevřený. A tak největším nebezpečím se v konečném důsledků paradoxně jeví věta jednoho z aktérů, který si sám sobě klade otázku: „Co s tím můžeme dělat? Nic!”

Celý dokument v původním znění naleznete ZDE.

Přečtěte si také reakci Martina Plevy z Moravskoslezského deníku.

Foto: Moravskoslezský deník

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Philips

Go to top