Čisté nebe vám přináší první z rozhovorů s cizinci žijícími v Ostravě. Na naše otázky týkající se života v Ostravě a znečištění ovzduší odpovídala Guilaine z Francie.

ČN: Odkud pocházíte? Jaká byla kvalita životního prostředí ve vašem rodném městě?

G: Jsem z malé vesnice v Alsasku, asi 30 km od Štrasburku. Takže prostředí bylo docela čisté. Žila jsem ale také ve Štrasburku, který má také problémy se znečištěním a to kvůli zeměpisným podmínkám a všemu průmyslu kolem.

ČN: Co jste slyšela o Ostravě, než jste se sem přestěhovala?

G: Dobré věci, protože než jsem přišla do Ostravy, učila jsem v Alliance francaise francouzštinu jednu milou dívku, která pocházela z Prostějova.

ČN: Co si myslíte o kvalitě ovzduší v Ostravě?

G: Vím, že je vlastně nejhorší v Evropě.

ČN: Je pro Vás kvalita vzduchu důležitá? Byl by to pro Vás důvod, abyste se přestěhovala?

G: Ano, je to důležité a v budoucnu by to mohl být důvod, proč se přestěhovat někam jinam.

ČN: Jaké kroky by podle Vás mohly zlepšit kvalitu ovzduší v Ostravě?

G: Přinuťte politiky, aby za tento problém přijali odpovědnost, ale také zvyšujte povědomí lidí o dopadech jejich jednání.

ČN: Máte nějaké speciální náměty, co by mělo Čisté nebe dělat?

G: Možná v tomto směru udělejte nějakou akci.

ČN: Jaká je nebo by byla Vaše motivace, abyste se zapojila do projektu Čistého nebe?

G: Cítím zodpovědnost za současnou situaci (celé Země), kterou jednou předáme našim dětem.

ČN: Chcete na závěr ještě něco dodat?

G: Vaše aktivity jsou velmi důležité a jsem ráda, že jsem v Ostravě našla lidi, jako jste vy.

Děkujeme za rozhovor.

 

English version

Clear Skies asked Guilaine from France

CS: Where are you from? What was the quality of environment in your home town?

G: I'm from a small village in Alsace about 30 km from Strasbourg. So this environment were quite clean; but I have also lived in Strasbourg which has also problem of pollution because of the geographic situation and all the industries around.

CS: What did you hear about Ostrava before moving here?

G: Good things because I taught French to a nice girl coming from Prostejov in Alliance française before coming in Ostrava.

CS: What do you think about air quality in Ostrava?

G: I know that is quite the worst in Europe.

CS: Is good air quality important for you? Would it be a reason to move somewhere else?

G: Yes it is important and it could be a reason to move somewhere else for the future.

CS: What steps could improve the air quality in Ostrava?

G: Make the politicians feeling responsible about this problem but also to increase the people awareness of the impact of their actions.

CS: Do you have any specific ideas about things Čisté nebe/Clear Skies should do?

G: Maybe have an action in this sensibility.

CS: What is/would be your motivation to get involved with Čisté nebe/Clear Skies?

G: To feel responsible about the situation (of the earth) we are going to give to our children

CS: Is there anything  else what you want to say?

G: You action is very important and I glad to find people like you in Ostrava.

Thank you for your answers.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Philips

Go to top