V posledních dnech se objevovalo téma automobilové dopravy a znečištění ovzduší hned v několika souvislostech. Nejprve Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o životním prostředí, která městům určila pravomoc tvorby nízkoemisních zón. Ostrava, jako jedno z mála měst v Moravskoslezském kraji začala tvorbu nízkoemisních zón zvažovat a zadala k vypracování detailnější analýzu. V souvislosti s návrhem nízkoemisních zón se objevila řada kritik poukazujících na nesystémovost tohoto řešení.


Po epizodě s nízkoemisními zónami se téma dopravy a emisí opět vynořilo v souvislosti s dokumentem o vlivu Mittalu na znečištěné ovzduší. Zástupci a zastánci podniku nejenže vehementně popírají značný podíl továrny na problému, ale raději poukazují na další zdroje znečištění. Lokální topeniště, znečištění z Polska a právě emise z automobilové dopravy se staly jejich oblíbeným argumentačním alibi. Zástupci podniku poukazují také na to, že Ostrava na tom se svým znečištěním není tak špatně, se slovy “podívejme se, jak jsou na tom v Indii či Pákistánu”. Nicméně pohled na mapu oblastí znečištěných polétavým prachem PM10 za rok 2009 ukazuje, že znečištění v Moravskoslezském regionu je těmito částicemi dlouhodobě nadlimitní, srovnatelné například s Bulharskem či oblastí severní Itálie. A právě severní Itálie, konkrétně město Milán přišlo uplynulý víkend se svérázným řešením problému.

PM10_2009_EvropaZdroj: Evropská agentura pro životní prostředí (2009)

Milán bez aut

Jako řešení častých smogových situací se milánské úřady v roce 2007 rozhodly, že v případě, že znečištění přesáhne limit 50 mikrogramů prachových částic na metr krychlový vzduchu po dobu 12 po sobě jdoucích dnů, do města bude zakázán vjezd aut. K tomuto kroku ve městě přistoupili v únoru a naposledy tuto neděli. Jaký byl výsledek akce, při které dalo 120 tisíc Italů na jeden den svým plechovým miláčkům “arrivederci”? Dle dostupných zpráv přímý efekt této akce zatím není znám. Podle reakcí si, ale tento tah milánské radnice spíše vysloužil kritiku. Kritiky byli mezi jinými i environmentalisté, kteří řešení označili za zbytečné. "Jedna nebo dvě neděle bez aut každý měsíc se smogovou krizí neudělá vůbecnic," řekl radní ze strany Zelených Enrico Fedrighini italskému deníku Corriere della Sera. Se smogem by se podle něj mělo bojovat systematičtěji, kupříkladu zlepšením městské hromadné dopravy v Miláně nebo úlevami pro ty, kteří v autě vezou dva až tři další pasažéry.

Jak je vidět, nárazová řešení typu ostravské AKCE SMOG se najdou nejenom v Ostravě. Ve všech takovýchto případech je ale vidět, že se jedná pouze o velmi krátkodobá řešení. Větší podpora veřejné dopravy, výstavba cyklostezek, úlevy pro řidiče aut s více pasažéry - toto je jen počátek výčtu možných kroků ve zlepšení dopravní situace. Ze strany ostravské radnice je nutné, aby se těmto řešením systematicky a dlouhodobě věnovala, jinak skončíme u řešení typu "hurá akce", která nám uleví jen pár dní v roce. 

Zdroj: 
http://zpravy.idnes.cz/v-milane-nesmeji-auta-na-silnici-urady-tak-chteji-redukovat-smog-pwb-/zahranicni.aspx?c=A111009_165425_zahranicni_btw

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Philips

Go to top