M. Ubíková, R. Šrám, H. ŠebákováRadim Šrám: špatné ovzduší ovlivní zdraví lidí na dlouhá léta. Je třeba konečně začít situaci řešit

Ostrava - Špatná kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji byla tématem prvního Science Café, který připravilo Čisté nebe v klubu Atlantik v centru Ostravy.

Doktor Radim Šrám z České akademie věd a doktorka Helena Šebáková, ředitelka Krajské hygieny Ostrava, vysvětlovali lidem, jaký vliv má špatné ovzduší na zdravotní stav lidí v postižených oblastech. Přestože datum diskuse bylo dáno dávno předem na třetího listopadu, šlo o téma velmi aktuální, protože pořad se odehrál v době, kdy Ostravu opět sužují inverze a spolu s nimi jsou už několik dní překračovány limity škodlivin v ovzduší.

Radim Šrám upozornil na velké nebezpečí rakovinotvorných benzo(a)pyrenů v Ostravě a okolí. Podle výzkumu jeho týmu je i v Ostravě-Porubě, což je nejčistší oblast města, čtyřikrát více tohoto prvku v ovzduší než v Praze. Šrám tak upozornil na to, že rakovinotvorná látka, která vzniká především při špatném spalování, je problémem nejen v Radvanicích a Bartovicích, ale v celé Ostravě. „Situace na Karvinsku se přitom blíží nejhorší oblasti Ostravy, tedy Radvanicím a Bartovicím,“ uvedl Šrám.

Vyjmenoval pak rizika, která z toho pro lidi v regionu plynou. Mimo jiné se takto znečištěné ovzduší podílí na nízké porodní váze novorozeňat, stejně jako na vzniku nemocí, například cukrovky a kardiovaskulárních chorob, ve středním věku. Populace si tak s sebou nese negativní vliv špatného ovzduší po celý život.

Ředitelka krajské hygienické stanice v Ostravě Helena Šebáková svou přednášku uvedla tím, jak nebezpečné jsou především ty nejjemnější částečky prachu, protože se dostávají dýcháním přímo do krevního řečiště. „Velmi důležité jsou ale také způsoby stravování a životní styl lidí,“ uvedla Šebáková, podle níž se z velké části podílí na zdraví lidí například to, zda kouříme. Hygienička také upozornila na to, že Moravskoslezský kraj je stále tím, kde je nejvíce lidí zaměstnáno v náročných provozech, což se také na zdravotním stavu projevuje.

Varující podle ní je ale vysoké procento lidí s alergiemi a astmatem. Přitom Šebáková uvedla, že je až šedesátiprocentní jistota, že dítě alergika bude trpět alergiemi také. „Pokud jsou alergičtí oba rodiče, je pravděpodobnost ještě vyšší,“ uvedla hygienička.

Téma večera vyvolalo velkou diskusi v sále. Oba řečníci reagovali například na připomínky, že některé monitorovací stanice v Ostravě neudávají právě ony nejmenší částice prachu, o nichž hovořila doktorka Šebáková. Radim Šrám je ale toho názoru, že není třeba mít na území Ostravy další místa, kde se znečištění ovzduší monitoruje, ale konečně je třeba situaci řešit.

Petr Žižka – pro Čisté nebe

Prezentace MUDr. Heleny Šebákové k zhlédnutí ZDE
Prezentace MUDr. Radima Šráma, Dr.Sc. k zhlédnutí ZDE

Akce proběhla v rámci Týdne vědy a techniky.

 MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc.
MUDr. Radim Šrám, Dr.Sc.

MUDr. Helena Šebáková MUDr. Helena Šebáková

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top