V posledních dnech jsme se v Čistém nebi několikrát setkali s dotazem ohledně měření ČHMÚ. Konkrétně vás zajímalo, proč nejsou na webu ČHMÚ zveřejňovány údaje o znečištění pro lokalitu Ostrava-Poruba. Zeptali jsme se tedy pana Mgr. Libora Černikovského z ČHMÚ v Ostravě.

Zde přinášíme celou odpověď:

Imisní měření v Ostravě-Porubě probíhá v manuálním režimu, tj. údaje nejsou k dispozici v reálném čase, ale až po vyhodnocení v laboratoři.

Speciální látky, které na stanici v Porubě sledujeme, nelze měřit automaticky a vyhodnocovat v reálném čase. Exponované vzorky se vyhodnocují v různých laboratořích v ČR a výsledky analýz jsou k dispozici v intervalu 2 měsíce až 1 rok od expozice - v závislosti na škodlivině a náročnosti konkrétní analýzy. Zveřejňovány jsou bezprostředně po verifikaci (v měsíčním až ročním intervalu). Výsledky měření koncentrací suspendovaných částic PM10 každý druhý den jsou dostupné až po analýze těžkých kovů v PM10 se zhruba čvtrtletním zpožděním, ostatní PM10 už do konce následujícího měsíce po expozici. Všechny výsledky jsou průběžně zpětně doplňovány do databáze a na web.

Údaje zveřejňované na www.chmi.cz "Překročení imisních limitů jsou proto uváděny jako předběžný přehled", který bývá kompletní až po roční uzávěrce dat. Nicméně zveřejňování i neúplných výsledků má jistou vypovídací schopnost o dané lokalitě. Je ovšem třeba informovat se, o jaký typ měření se jedná (podrobnosti jsou uvedeny v kartách Lokalit měření imisí dostupných např. po rozkliknutí názvů lokalit - odkazů.

Přehled měření na stanici Ostrava-Poruba/ČHMÚ (TOPO) viz: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/loc_TOPO_CZ.html.

Podrobné výsledky měření na manuálních stanicích jsou dostupné na našich stránkách http://www.chmi.cz - z hlavní stránky portálu je třeba nad mapou vybrat záložku "OVZDUŠÍ". Pak je možno vybírat položky z nabídky pod mapou, která zobrazuje aktuální index znečištění ovzduší:

- Tabelární přehledy MIM (měsíční, čtvrtletní a roční dostupná data z manuálních stanic)

- a po ukončení roční uzávěrky dat zpracované v ročenkách (Tabelární / Grafické ročenky).

Manuální data obecně nelze využívat k okamžitému informování o momentálním stavu znečištění ovzduší.

Ostrava-Poruba patří k méně znečištěným oblastem Ostravy. Aktuální situaci v Porubě lze odhadnout z úrovně znečištění na ostatních ostravských stanicích. Zjednodušeně se dá říci, že pokud nejsou zvýšené aktuální koncentrace na ostatních stanicích v Ostravě, nejsou pravděpodobně zvýšeny ani v Porubě. Aktuální situaci v konkrétní lokalitě však mohou nepříznivě ovlivňovat lokální zdroje (domky a doprava) a dočasné zdroje, např. pálení listí, odpadu, apod.

Naopak, jsou-li zvýšené koncentrace na většině nebo na všech stanicích v Ostravě, je pravděpodobně zhoršená situace v celé oblasti ostravska-karvinska, koncentrace jsou většinou zvýšeny i na dalších stanicích mimo Ostravu, a (obdobně) zvýšené koncentrace jsou tedy i v Porubě.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top