DopisOstrava - 18. 11. 2011

Ve čtvrtek 17. listopadu uplynuly čtyři týdny od momentu, kdy Čisté nebe spolu se čtyřmi neziskovými nevládními organizacemi z Ostravska předalo ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi otevřený dopis jako reakci na Akční plán pro Moravskoslezský kraj. Hlavní náplní tohoto otevřeného dopisu je 37 zcela konkrétních otázek, týkajících se jednotlivých bodů Akčního plánu.

Pod tento dopis, uveřejněný na stránkách Čistého nebe, se vás za poslední čtyři týdny podepsalo celkem 4707 a další podpisy každou hodinou přibývají! Moc vám za projevenou podporu děkujeme. Tak obrovský zájem z vaší strany svědčí o tom, že současný stav ovzduší v Moravskoslezském kraji vnímáte jako závažný a spolu s námi požadujete po Ministerstvu životního prostředí jasné a konkrétní informace o činnosti ministerstva ve věci zlepšení ovzduší v regionu.

Čisté nebe do dnešního dne neobdrželo ze strany Ministerstva životního prostředí odpověď na žádnou z otázek uvedených v otevřeném dopisu. V kontextu dvou podzimních smogových epizod, které v nedávné době velmi intenzivně zasáhly Ostravsko, a v očekávání dalších zimních smogových situací, které se velmi výrazně podepíší na zdraví obyvatel, apelujeme tímto na ministra Tomáše Chalupu, aby občanům podal co nejdříve odpovědi na otázky uvedené v otevřeném dopisu.

Přehled otázek a celé znění dopisu naleznete zde.
Svůj podpis můžete připojit zde.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top