Gen XRCC5 (tzv. Ostragen) vyhledává zlomy v DNAOstrava, 22.11. - V pondělí 21.11. proběhl v ostravském Hotelu Clarion seminář věnovaný problematice ovzduší v Moravskoslezském kraji. V průběhu večera byly prezentovány výsledky dlouhodobých výzkumů hned z několika oblastí. Nejprve byly doktorem Šrámem prezentovány výsledky dlouhodobého výzkumu Program Ostrava 2008 - 2011. Jak již p. doktor Šrám předeslal na tiskové konferenci, která předcházela semináři, Program Ostrava po třech letech končí. Důvodem je nedostatek financí (více informací v článku zde).  

Po vystoupení doktora Šráma následovala prezentace pana doktora Dostála, která uvedla výsledky dlouhodobého výzkumu zaměřeného na nemocnost dětí předškolního věku v Ostravě. Při této prezentaci jistě i člověka znalého místní situace "zamrazilo" při pohledu na graf znázorňující enormní podíl nemocí horních cest dýchacích na celkové nemocnosti dětí. Jak pan doktor Dostál uvedl, při srovnání dětí bydlících v jednotlivých ostravských obvodech se ukázalo, že výskyt nemocí jako je např. asthma bronchiale je obzvláště vysoký v oblasti souhrnně označené jako Ostrava-východ, tedy především v Ostravě Bartovicích a Radvanicích.

Po prezentaci výsledků p. doktorem Dostálem se slova ujala p. doktorka Rychlíková, která se zamýšlela nad otázkou, jakou strategii uplatňovat při řešení problematiky znečištěného ovzduší na Ostravsku. Na závěr večera vystoupil se svou prezentací p. doktor Rössner, který vysvětlil, jak funguje tzv. "Ostragen" (ano, vypadá to, že lidový název se ujal i ve vědecké komunitě) - tedy reparační gen, který u Ostravanů vykazuje zvýšenou aktivitu při reparaci DNA. Doktor Rössner v této souvislosti dodává, že reparační gen neřeší řadu nepříznivých důsledků znečištění na člověka, např. vysokou nemocnost dětí. Z dlouhodobého hlediska dochází k rychlejšímu „opotřebení“ organismu v důsledku vyšší aktivity opravných a regulačních mechanismů v buňkách, které se pak pravděpodobně projeví v kratší průměrné délce života.


Prezentaci doktora Rössnera můžete shlédnout zde.
Prezentace doktora Dostála (v pdf verzi) je k dispozici zde.
Veškeré výsledky výzkumu jsou také prezentovány v odborném časopise Ochrana ovzduší (ročník 23 - číslo 5-6/2011).

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top