Setkání s cizinciV rámci seriálu rozhovorů s cizinci žijícími v Ostravě přinášíme další povídání, tentokráte s Emmanuelem z Francie. Co si myslí o místním ovzduší?

ČN: Odkud pocházíte? Jaká byla kvalita životního prostředí ve vašem domovském městě?

E: Jsem z Francie, konkrétně z Angers, což je město střední velikosti. Kvalita ovzduší je tam na dobré úrovni i přesto, že je ve městě a jeho okolí poměrně hodně průmyslových podniků a dopravy.

ČN: Co jste slyšel o Ostravě než jste se sem přistěhoval?

E: O Ostravě jsem nevěděl nic, bylo to na počátku roku 2005 a nevěděl jsem ani, kde se Ostrava nachází. Poté když jsem hledal více detailů, jsem narazil na následující informaci:

„Ostrava je černé a špinavé město, nacházející se ve východní části České republiky. S přezdívkou “ocelové srdce země” je jedním z nejvíce znečištěných měst v EU.”

Takže to opravdu nebylo moc povzbudivé, když mi můj šéf řekl, že se tady i se svou rodinou musím z profesních důvodů přestěhovat.

ČN: Co si myslíte o kvalitě ovzduší v Ostravě?

E: Je to opravdu špatné. Bydlíme v Michálkovicích u lesa a vybrali jsme si tuto oblast, protože když jsme přijížděli, měli jsme pocit, že se zahradou a lesem si budeme moci užít čas venku. Bohužel poměrně často ani nemůžeme vyjít ven a musíme držet děti doma, protože zápach je příšerný a smog je často i viditelný.

ČN: Je dobrá kvalita ovzduší pro Vás důležitá? Byl by to důvod přestěhovat se i někam jinam?

E: Určitě. Především pro naše děti. To, co dnes dýchají může snižovat délku jejich života! Kdo by byl schopen tento stav pro své děti akceptovat?

ČN: Jaké kroky mohou zlepšit kvalitu ovzduší v Ostravě?

E: Nejsem expert, ale předpokládám, že v případě velkých podniků se jedná o filtrování všech znečišťujících látek vycházejících z jejich závodů (nejenom z jejich komínů). Dále se to také týká upouštění od používání starých a znečišťujících nákladních aut, které převáží pozůstatky z důlní činnosti a také je nutné preventivně omezovat, aby lidé pálili ve svých domácnostech to, co se jim namane.

ČN: Máte nějaký konkrétní nápad, na co by se mělo Čisté nebe zaměřit?

E: Jsem přesvědčen, že je tento problém možné vyřešit, protože se jedná především o politický problém. Pokud budou zavedeny příslušné zákony, pokud budou zavedeny nezávislé kontroly a jakékoliv porušení bude podléhat sankcím, můžeme tento problém zastavit. To je oblast, kde může Čisté nebe jednat. Informováním veřejnosti, vytvářením tlaku na politiky, aby dělali svou práci, demonstrací toho, že je možné tento problém změnit, jen nesmíme akceptovat současný stav.

ČN: Jaká byla Vaše motivace pro zapojení se do aktivit Čistého nebe?

E: Myslím si, že je povinností každého z nás zajistit, aby naše děti mohly dýchat čistý vzduch.

Děkujeme za rozhovor!


English version

Clear Skies interviewed Emmanuel from France.

CS: Where are you from? What was the quality of environment in your home town?

E: My name is Emmanuel Chilaud. I am coming from France, and more precisely from Angers, a middle size city. The quality of the air there is on a good level. There are quite a lot of industries, in and around the city, and a lot of traffic.

CS: What did you hear about Ostrava before moving here?

E: Nothing. It was early in 2005, and I had even no idea where it was located. Then, when looking for some information, I saw the following:

“Ostrava is a black and dirty city, located on the eastern part of CZ. Called the ‘steel heart of the republic’, it remains one of the most polluted in the E.U”

That was not encouraging when my boss told me that I have to move there with my family for professional reasons.

CS: What do you think about air quality in Ostrava?

E: It is really bad. We live in Michalkovice, just close to a forrest. We chose that area when arriving because we thaught that with a garden and a forest, we could enjoy time outside. Unfortunately, quite often, we can not go out and have to keep the children inside because the smell is awful or because of visible smog.

CS: Is good air quality important for you? Would it be a reason to move somewhere else?

E: For sure it is. Mainly for our kids. What they are breathing today might be decreasing the length of their lives! Who can accept that for his kids?

CS: What steps could improve the air quality in Ostrava?

E: I am not an expert, but I guess that obliging the industrials who are polluting to filter all what goes out of their factories (not only through their chimneys), stopping using those old and highly polluting trucks transporting residues from the mines, and preventing people to burn anything in their heating systems, would help a lot.

CS: Do you have any specific ideas about things Čisté nebe/Clear Skies should do?

E: This issue is reversible. The only problem is political. If relevant laws would be voted, if independent controls would be ordered, and if deviations would be punished, we could stop this.

This is where Ciste Nebe can act. By informing people, by pushing politicians to do their job, by demonstrating to people that this can change, if we do not accept it.

CS: What is/would be your motivation to get involved with Čisté nebe/Clear Skies?

E: I think that it is each one’s responsibility to ensure that our kids can breathe normal air.

Thank you for the interview!

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top