Ve čtvrtek 9. února jsme v klubu Atlantik uspořádali již druhé ostravské Science Café. Pokud o Science Café slyšíte poprvé, tak vězte, že se jedná o formát debaty, který se snaží o přiblížení poznatků odborné či vědecké komunity směrem k veřejnosti (více se o tomto formátu můžete dozvědět na stránkách českého Science Café). A že bylo v našem případě o čem debatovat. Tématem bylo aktuální téma vlivu lokálních topenišť na ovzduší. Hosty byli Ing. Jiří Horák PhD. z Výzkumného energetického centra VŠB-TUO (na fotce vlevo) a Ing. Tomáš Kotyza z Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

V rámci večera vystoupil se svou prezentací nejprve p. Kotyza. Uvedl, jaké jsou podíly emisí z lokálních topenišť na celkovém znečištění ovzduší Moravskoslezského kraje nebo kompetence obecního úřadu či kraje při kontrole lokálních topenišť. Představil také detaily dnes již notoricky známé „kotlíkové dotace“ a nastínil, jaké jsou plány s touto dotací do konce tohoto roku. Součástí prezentace bylo i představení informační kampaně Moravskoslezského kraje. Jak p. Kotyza uvedl, kampaň Lokální topeniště je iniciativou Krajského úřadu, zatímco kampaň Topíme správně je iniciativou Ministerstva životního prostředí. (Zde nás v Čistém nebi jen napadá poznámka: Vzdělávání obyvatel v oblasti topení, které je šetrné k sousedům a životnímu prostředí vnímáme jako velmi potřebné, nicméně v souvislosti s dvěma téměř identickými informačními kampaněmi nám vyvstává otázka efektivity, finanční náročnosti a tím pádem i potřebnosti obou kampaní najednou).

Jako druhý se slova ujal p. Horák. Představil své pracoviště – zkušebnu Výzkumného energetického centra a nastínil, co při topení nejvíce ovlivní kouř vycházející z komína. Podle pana Horáka jsou to tyto 4 faktory:

Co nejvíce ovlivní Tvůj kouř?

1) v čem spalujeme? (typ spalovacího zařízení)

2) co spalujeme? (druh paliva)

3) kdo topí? (kvalita obsluhy, dušení, snížený výkon)

4) instalace plus jak se o zařízení a komín staráme (dimenzování výkonu, teplota zpátečky, údržba)

Doktor Horák uvedl mimo jiné příklady hoření v různých typech kotlů a také, jaké množství emisí v jednotlivých kotlech při spalování různých paliv vzniká (viz tabulka níže).


Zdroj: Prezentace doktora Horáka

Science Café je ale především o diskusi. Z publika byly směřovány na hosty nejrůznější dotazy – od těch vztahujících se ke „kotlíkové dotaci“ a budoucí podpoře nejenom uhelných kotlů, diskusí k emisním třídám podporovaných kotlů či zkušenostem kontrol topenišť ze zahraničí. Pokud si myslíte, že téma lokálních topenišť není příliš záživné, tak vězte, že publikum se nenudilo – na přetřes přišla i tzv. „kalhotková teplota“ v domácnostech, rozdíly v topení mezi muži a ženami, anebo praktické ukázky lidové tvořivosti při vylepšování kotlů.

Hostům i všem zúčastněným děkujeme, že se přišli o problematice lokálních topenišť dozvědět něco více a budeme se na vás těšit zase při další diskusi.

Prezentace:

Prezentace p. doktora Horáka - pdf (8.7 MB)
Prezentace p. inženýra Kotyzy - pdf (2.3 MB)

Hosté (zleva): Ing. J. Horák PhD., Ing. T. Kotyza
Zdroj foto: Lokální topeniště

K. Plocková (Čisté nebe), p. doktor Horák (VEC VŠB-TUO), p. inženýr Kotyza (Krajský úřad MSK)
Zdroj foto: J. Nezhyba

Doktor Horák vysvětluje fungování atmosférického kotle 
Zdroj foto: J. Nezhyba


Zdroj foto: J. Nezhyba

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top