V pondělí 13. února se uskutečnila v Antikvariátu a klubu Fiducia veřejná debata na téma ovzduší v Ostravě.

Hosty debaty byli: DALIBOR MADEJ - náměstek primátora města Ostravy LUKÁŠ ŽENATÝ - konzultant Ministerstva životního prostředí ČR RADOMÍR ŠTĚRBA - vedoucí Oddělení ochrany ovzduší na České inspekci životního prostředí Ostrava TOMÁŠ KOTYZA - vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje VENDULA KRČMÁŘOVÁ - občanské sdružení Arnika ANDREAS TRIANDAFILU - člen správní rady Čisté nebe o.p.s.

Večer se skládal z hodinové moderované diskuse hostů a následné půlhodinové debaty zahrnující dotazy z publika. Mezi klíčová probíraná témata (z pohledu občanského sektoru) patřila především otázka začlenění občanských sdružení do pracovní skupiny ministra životního prostředí. Jak uvedl zástupce ministerstva p. Ženatý, on sám považuje občanský sektor za partnery, a účast zástupců veřejnosti v pracovní skupině řešící problematiku ovzduší bude s ministrem Chalupou konzultovat. V Čistém nebi budeme samozřejmě vývoj tohoto požadavku i nadále sledovat.

O průběhu debaty a probíraných tématech se můžete dočíst více v článku v Moravskoslezském Deníku.
O debatě přinesla reportáž i Česká Televize.

Foto (1 x Antikvariát a klub Fiducia, 3 x J. Nezhyba):

Debata - Fiducia (Foto: Antikvariát a klub Fiducia)Hosté - Foto: J. Nezhyba

Hosté debaty (na fotce zleva): V. Krčmářová (Arnika), A. Triandafilu (Čisté nebe), moderátor večera M. Tomášek, L. Ženatý (MŽP), D. Madej (město Ostrava)

Publikum. Foto: J. Nezhyba

Zástupce Čistého nebe - Andreas Triandafilu (Foto: J. Nezhyba)

Zástupce Čistého nebe - Andreas Triandafilu

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top