Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,

obracíme se na Vás v souvislosti s návrhem zákona o ochraně ovzduší, který budete projednávat na schůzi Senátu ve středu 14. března. V rámci tohoto návrhu poslanci před měsícem odhlasovali zrušení poplatků velkým znečišťovatelům. Musíme říci, že je to v krátké době již podruhé, kdy poslanci prokázali naprostý nezájem o ostravské ovzduší. Po odmítnutí ministerského návrhu na opatrné prolomení domovní nedotknutelnosti v souvislosti s kontrolami lokálních topenišť (srovnejte laskavě s pravomocemi exekutorů) nyní poslanci demotivují velké znečišťovatele od modernizací a snižování emisí. Přitom situace se znečištěním ovzduší a překračováním státem stanovených limitů se, nejen na Ostravsku, neustále zhoršuje.

Ministerstvo životního prostředí prokázalo, že současné poplatky jsou nízké hned ve dvou rovinách, jednak patří k nejnižším v Evropě, jednak svou výší nejsou vůbec srovnatelné s investicemi nutnými pro snižování emisí. Například, Arcelor Mittal Ostrava platí za stovky tun vypouštěného prachu ročně desítky miliónů korun, odhadem asi jedno promile svých nákladů.

Poslanci bohužel bez diskuse a použití kritického rozumu uposlechli pokynů teplárenské lobby. Jak jinak si lze vysvětlit, že i vládní poslanci hlasovali proti vládnímu návrhu? Prý musíme poplatky odpustit, aby nám nezdražilo centrální topení. To je stejná logika, jako kdybychom třeba zrušili dobu použitelnosti u potravin, ty by pak zase výrazně zlevnily. Je to takový handl: zdraví za úplatek.

Poslanecký postup je proti lidem, jejich zdraví, nemá žádné odborné ani ekonomické opodstatnění a představuje jen zvýhodnění teplárenské lobby a velkých znečišťovatelů.

Věřím, že Vy i Vaši kolegové pečlivě zvážíte veškerou argumentaci, která se v této problematice nabízí a dopějete ke stejnému názoru jako my. Pozměněný návrh zákona v podobě rušící poplatky za znečišťování je potřeba vrátit Poslanecké sněmovně a v novém návrhu zákona s těmito poplatky v adekvátní, valorizované výši počítat.

S pozdravem,

Ing. Jan Kozina – předseda správní rady Čistého nebe o.p.s.

Mgr. Markéta Ubíková – ředitelka Čistého nebe o.p.s.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top