Ostrava - 1. června 2012

V Čistém nebi nás velmi zaujala informace, která se objevila, jak na počátku roku v médiich, tak byla rovněž prezentována v Akčním plánu pro rok 2012. Informace se týkala skutečnosti, že v Moravskoslezském kraji má být v roce 2012 investováno několik miliard korun do projektů k zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Celkový objem alokovaných finančních prostředků (v rámci 23. a 25. výzvy OPŽP) je stanoven na 4,5 mld. Kč. A podstatný je především fakt, že výše podpory pro vybrané projekty průmyslových podniků může být zpětně na základě udělené výjimky poskytnuta až do výše 90 % uznatelných nákladů jednotlivých projektů.

Vzhledem k velmi nestandardnímu zpětnému navýšení podpory až na 90% uznatelných nákladů nás zajímá, proč jsou veřejné finance přerozdělovány tímto nestandardním způsobem, proč nebyla raději vyhlášena nová výzva, jaké konkrétní průmyslové podniky tuto podporu budou čerpat, podle jakých kritérií budou podpořené projekty vybrány a jaký přínos budou mít při snižování emisí.

Zaslali jsme proto Státnímu fondu životního prostředí (administrátor OPŽP) a Ministerstvu životního prostředí dopis s otázkami ohledně této grantové výzvy. O odpovědi vás budeme informovat.

Dopis Státnímu fondu životního prostředí (pdf - 413kb)
Pozn: dopis ve stejném znění byl rovněž zaslán na Ministerstvo životního prostředí

Autor fotografie: Jaroslav Dula
Fotografii je možné publikovat pouze se souhlasem autora.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top