Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svých stránkách souhrnný přehled údajů o emisích za rok 2010. Z dat, která můžete nalézt na stránkách ČHMÚ, jsme se zaměřili na přehledy vypuštěných tuhých znečišťujících látek (polétavý prach) pro Moravskoslezský kraj.

První graf se zaměřuje na podíl stacionárních zdrojů na produkci TZL v rámci jednotlivých okresů Moravskoslezského kraje. Graf nezahrnuje emise z dopravy, tzn. uvádí podíl emisí velkých (REZZO 1), středních (REZZO 2) a malých (REZZO 3) zdrojů znečištění. Definice jednotlivých kategorií naleznete níže, nicméně pro zjednodušení lze říci, že velké zdroje = průmyslové zdroje a malé zdroje = lokální topeniště.

Druhý graf představuje percentuální podíl emisí tuhých znečišťujících látek v MSK včetně dopravy (REZZO 4).
Co si o daném rozdělení myslíte? Dejte nám vědět v komentářích pod článkem!
Zdroj dat: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/embil/10embil/10embil.html

Emisní bilance 2010 - MSK - Stacionární zdroje (okresy)

Emisní bilance 2010 - MSK - Stacionární zdroje + Doprava

* - U malých zdrojů je použita následující metodika: Emise hlavních znečišťujících látek nezahrnují emise TZL, VOC a NH3 z nesledovaných zdrojů použití rozpouštědel, chovů hosp. zvířat a stavebních činností.

Vysvětlivky:

REZZO 1 - Zvláště velké a velké zdroje znečišťování - stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším než 5 MW a zařízení zvlášť závažných technologických procesů.

REZZO 2 - Střední zdroje znečišťování - stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW, zařízení závažných technologických procesů, uhelné lomy a plochy s možností hoření, zapaření nebo úletu znečišťujících látek.

REZZO 3 - Malé zdroje znečišťování - stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW, zařízení technologických procesů, nespadající do kategorie velkých a středních zdrojů, plochy, na kterých jsou prováděny práce, které mohou způsobovat znečišťování ovzduší, skládky paliv, surovin, produktů a odpadů a zachycených exhalátů a jiné stavby, zařízení a činnosti, výrazně znečišťující ovzduší.

REZZO 4 - Mobilní zdroje znečišťování - pohyblivá zařízení se spalovacími nebo jinými motory, zejména silniční motorová vozidla, železniční kolejová vozidla, plavidla a letadla.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top