2011 - PM10 roční průměr - EU

Ostrava - 16. dubna 2013.

Letošní rok 2013 je v rámci environmentální politiky EU vyhlášen "Rokem ovzduší". Pozornost, jež je této problematice věnována, je způsobena především závažností tohoto problému v rámci celé EU. V městských oblastech napříč Evropskou unií je 80 až 97% populace vystaveno nebezpečným koncentracím znečišťujících látek. Každý rok asi 420 tisíc občanů Evropské unie předčasně umírá v důsledku znečištění ovzduší. V České republice je pro rok 2011 odborníky odhadováno více než 6 400 předčasných úmrtí jen v důsledku znečištění ovzduší prachem. Světová zdravotnická organizace (WHO) nedávno potvrdila závažnost dopadů na zdraví spojených se znečištěním ovzduší a WHO také uvedla, že stávající limity EU pro kvalitu ovzduší nejsou dostatečné pro ochranu zdraví lidí.¹

V pondělí 22. dubna dojde k neformálnímu zasedání Rady ministrů životního prostředí EU. Připojili jsme tedy náš hlas k dopisu adresovanému ministru Chalupovi, ve kterém jej skupina ekologických organizací žádá o podporu nových ambiciózních opatření vedoucích ke zlepšení ovzduší, jak v ČR, tak celé Evropské unii.

Dopis adresovaný ministru Chalupovi (pdf - 264 kb)

¹ - Zdroj: http://cistenebe.cz/images/pdf/15_04%20Dopis%20ministru%20Chalupovi.pdf
Zdroj mapy: AirBase - Evropská agentura pro životní prostředí

 

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top