Ostrava - 1. 7. 2013

Minulý týden nás média bombardovala burcujícími titulky „Ocelovému srdci republiky hrozí infarkt“, „Velké propouštění na Ostravsku“ apod. Česká televize v Událostech to shrnula takto.

A je tu opět evergreen všech debat kolem ovzduší na Ostravsku. Co je důležitější, práce nebo čistý vzduch?

Ekonomická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava nedávno vydala studii věnovanou budoucnosti Moravskoslezského kraje do roku 2020, která obsahuje doporučení, kam by měly směřovat finance z EU, aby docházelo k další modernizaci kraje. Studie je zajímavá právě z pohledu zaměstnanosti versus zdraví a zdravé životní prostředí.

"Stěžejními faktory kvality života v MSK jsou neutěšený stav ekonomiky a životního prostředí. Špatná situace, způsobená dlouhodobým výsostným postavením a vlivem jednostranně strukturálně orientovaného těžkého průmyslu, s nízkým zastoupením služeb, se projevuje v dualitě zdraví či zdravého životní prostředí a/versus zaměstnanost či ekonomické a výrobní potřeby jednoho segmentu ekonomiky kraje.

Tuto dualitu je možno považovat za již klasické paradigma modernizovaných, především industriálních regionů potýkající se s technologicky zastaralým průmyslem, zhoršeným stavem životního prostředí a sníženou kvalitou života obyvatel. Otázky týkající se především (ne)zaměstnanosti a s nimi spjatá krátkodobá či střednědobá opatření jsou sice v popředí politického zájmu, z dlouhodobého hlediska však, při současném trendu globalizující se ekonomiky a navíc ve středoevropském prostoru, je neudržitelná prosperita a rozvoj regionu při zachování špatného stavu životního prostředí vzhledem ke standartu ČR a EU.

Lze tedy očekávat, že bude nutně stoupat vnitřní i vnější tlak na „vyčištění“ životního prostředí, na další modernizaci a inovativní postupy v transformaci ekonomiky regionu. A bude jen logické tyto trendy strukturální modernizace akceptovat a podpořit prostřednictvím strukturální pomoci EU ve prospěch kvality života obyvatel MSK. Například v oblasti Porúří, podobně jako jinde, trvala tato zásadní dualita přibližně čtyřicet let, než byla spolu s „vyčištěným“ životním prostředím, především ovzduším, zcela překonána a „zrušena“.

Pokud region nedisponuje jasnou vizí modernizace a neimplementuje postupné kroky jejího naplnění, bez ohledu na změny vládnoucí garnitury, není schopen dostatečně rychlé transformace a vzhledem k dynamice současné doby ztrácí svou konkurenceschopnost.

Pro posuzování rozvojových priorit je nepochybně pro MSK a jejich obyvatele výhodnější přijmout modernizační perspektivy vývoje příští dekády až dvou než perspektivu, jež utvářejí reálný časový horizont, a priority dekád minulých nebo momentálních improvizací, pokud se nemá strukturální znevýhodnění MSK vůči ostatním regionům ČR a zejména vůči dalším regionům EU prohloubit." (citace ze studie, str. 8).

Celá studie Zaměření strukturální pomoci EU pro další modernizaci NUTS II Moravskoslezsko v nadcházejícím období 2014 – 2020 je ke stažení ZDE.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top