ČHMÚ - Průměrné koncentrace látek (2007 - 2011)Ostrava, 15. srpna 2013

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil před časem na svých stránkách mapu, která na základě modelování a průměru dat zveřejňuje průměrné koncentrace látek za pětileté období 2007 - 2011. V čem jsou data přínosná? Mohou přiblížit těm, kteří nebydlí poblíž měřící stanice, jaké průměrné hodnoty látek, jakými jsou např. PM10, benzo(a)pyren či benzen se v jejich okolí vyskytují.

Mapa průměrných koncentrací (2007 - 2011)
Metodika, která byla pro výpočet hodnot použita je blíže popsána v grafické ročence ČHMÚ za rok 2011: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr11cz/kap22.html

 

  

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top