Benzen - koncentrace 2011Ostrava, 19. srpna 2013

Benzen (C6H6) je látkou, o které se v souvislosti s ostravským ovzduším příliš nemluví. Přeci jen, máme zde jiné stálice - prachové částice PM10, PM2.5 nebo na ně navázaný benzo(a)pyren. Nicméně stačí se podívat na mapu ČR, na kterých místech tento uhlovodík s charakteristickým zápachem dosahuje nadlimitních hodnot, a je nám jasné, že o jeho bezvýznamnosti v Ostravě nemůže být řeč. K opakovaným překročením benzenu dochází v rámci ČR víceméně pouze na měřící stanici Ostrava–Přívoz. Právě na tento případ se zaměřil v poslední době Týdeník 5 + 2 ve svých článcích:

17. 7. 2013 – Nebezpečný benzen otravuje život lidem v Ostravě–Přívozu
2. 8. 2013 – Benzen ohrožuje zdraví lidí z ostravského Přívozu

Podle Zákona o ochraně ovzduší (č. 201/2012 sb.) je imisní limit pro benzen 5 µg.m-3 za kalendářní rok. Jakých hodnot dosahuje benzen v Ostravě–Přívoze? Za rok 2012 byla roční koncentrace benzenu v Přívoze 5,6 µg.m-3 (zdroj: Tab. ročenka ČHMÚ 2012). Tento průměr již sám o sobě ukazuje na dlouhodobě překročený limit, nicméně právě pohled na některá denní a hodinová maxima dává tušit, že dopady na zdraví obyvatel v této oblasti musí být výrazné. Některé koncentrace za den v průměru dosahují i přes 50 µg.m-3, jako tomu bylo například 24. července 2012 (denní průměr byl 58,2 µg.m-3) nebo 8. února 2012, kdy průměrná denní koncentrace dosáhla 66,6 µg.m-3 (zdroj: Podrobný přehled imisních hodnot pro stanici Ostrava-Přívoz).

Situace s benzenem přitom není v Přívoze žádnou novinkou. Za posledních 7 let byly průměrné koncentrace na této měřící stanici vždy nadlimitní (v rozmezí 5 až 12 µg/m3, s maximem v roce 2006 a nejnižší koncentrací v loňském roce). O lepšící se situaci od loňského roku ale nelze mluvit, klouzavý průměr za období 01. 05. 2012 – 01. 05. 2013 vykazuje opět průměrnou hodnotu nad 5 mikrogramů, a to 5,8 µg/m3 (zdroj: Překročení limitů – olovo a benzen). 

O nadlimitní koncentraci benzenu v Přívoze jsme psali i loni v létě. Ani letošní léto nezůstalo extrémních hodnot ušetřeno, jak ukazuje graf z letošního 27. července, kdy se hodnota vyšplhala až k 141,24 µg/m3! (zdroj). Co se týče viníků způsobující tyto vysoké hodnoty, tak je poměrně jasné, odkud vítr vane. Jak uvádí i ČHMÚ (str. 93): „Vyšší koncentrace souvisejí v této lokalitě s průmyslovou činností, především výrobou koksu a chemickou výrobou."


Benzen (Ostrava-Přívoz) - červenec 2013
Zdravotní rizika
Benzen má nízkou akutní toxicitu, při dlouhodobé expozici má účinky hematotoxické, genotoxické, imunotoxické a karcinogenní. Nejzávažnějším účinkem benzenu je jeho karcinogenní působení. Byly popsány nádory jater, prsu, nosní dutiny a leukémie. WHO definovalo pro benzen, na základě zhodnocení řady studií, jednotku karcinogenního rizika pro celoživotní expozici koncentraci 1 µg/m3 v rozmezí 4,4 - 7,5 x 10-6 (střední hodnota 6 x 10-6). Zdroj: Zdravotní ústav - str. 17

Jak celou situaci řešit?
O možnostech jednotlivých úřadů při kontrole emisí benzenu především z chemičky a koksovny se rozepisuje výše zmiňovaný článek. Co se týče kontrol ze strany České inspekce životního prostředí u hlavních přívozských znečišťovatelů, tak tyto se dějí na základě podnětu, který může zadat i fyzická osoba (jak na to). A stejně jako v případě překročení limitů pro polétavý prach PM10, i zde občanu zůstává jako poslední instance možnost stížnosti k Evropské komisi za nedodržení národního práva.

Úvodní mapa Evropy s průměrnými koncentracemi benzenu za rok 2011:
http://www.eea.europa.eu/themes/air/interactive/c6h6

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top