Průměrné roční koncentrace suspendovaných  částic PM10 v roce 2010 v řezu Rybnik, Wodzisław  Ślaski, Věřňovice, Ostrava‐Bartovice, Ostrava‐Zábřeh, Studénka,Hranice na Moravě ‐ výsledekmodelování VŠB‐TUOstrava, 29. srpna 2013

Letos v červnu byl ukončen tříletý projekt Air Silesia, který si kladl za cíl prozkoumat trendy v česko-polském přeshraničním znečištění. Na závěrečné konferenci byla prezentována souhrnná publikace Vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v přeshraniční oblasti Slezska a Moravy (pdf)

Pro zájemce doporučujeme především k přečtení nedávno zveřejněné (stručné) Manažerské shrnutí projektu (pdf), kde jsou k dispozici zajímavé grafy a mapky znečištění.

Graf: Průměrné roční koncentrace suspendovaných  částic PM10 v roce 2010 v řezu Rybnik, Wodzisław  Ślaski, Věřňovice, Ostrava‐Bartovice, Ostrava‐Zábřeh, Studénka,Hranice na Moravě ‐ výsledek modelování VŠB‐TUO.

 

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top