Konference Ovzduší. Foto: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Ostrava, 24. října 2013

V pondělí 21. října 2013 se uskutečnil sedmý ročník Konference o kvalitě ovzduší, jejímž pořadatelem je město Ostrava. Přináším dojmy a postřehy, které ve mě konference zanechala.

Ovzduší. Předvolební téma?

Jak již bylo zmíněno, konference o ovzduší se letos konala již po sedmé, tradiční dubnový termín (všechny předchozí konference se konaly vždy v dubnu – výstupy z jednotlivých ročníků jsou k dispozici zde) byl letos nahrazen termínem říjnovým. Posunutí termínu o půl roku není nijak významné a možná bylo i někde odůvodněno. Ať už to bylo čekáním na souhrnné výsledky prováděných studií nebo snahou načasovat konferenci do předvolebního týdne, nebo obojím.

Pozornému účastníkovi nicméně zřejmě neuniklo, že se souvislosti a následky předvolebního klání promítly i do této akce. Předvolební boj sílí a kultivovaná politická kultura tak, zdá se, může jít stranou, takže jsme se nedočkali vystoupení Tomáše Jana Podivínského (KDU-ČSL) – ministra životního prostředí, který se ze své, původně avizované účasti omluvil. Do jaké míry to bylo ovlivněno páteční slovní přestřelkou s primátorem Kajnarem prostřednictvím tiskové zprávy ministerstva (zdroj – tisková zpráva), ve které primátora označil za „marginální tragikomickou figurku“, se dá jenom spekulovat. Co se týče dalších politiků vystupujících v druhém bloku – ve video vstupu vystoupil hejtman Novák (ČSSD), dále krajský náměstek pro životní prostředí Havlík (ČSSD), primátor Kajnar (ČSSD), náměstek primátora Madej (ODS), ve video vstupu vystoupil hlavní hygienik Valenta (bez politické příslušnosti) a v závěru bloku vystoupil stínový ministr životního prostředí Špidla (ČSSD).

Ano, dá se argumentovat, že v regionu, kde je, jak v městě, tak na kraji u kormidla ČSSD je tento poměr očekávatelný. Na druhou stranu, v jakém vztahu je k problematice Vladimír Špidla, který na konferenci přednesl obecnou filozofickou úvahu o trvalé udržitelnosti?  

Nová fakta o ovzduší: Polský podíl na znečištění

Z příspěvků na konferenci se dají vypíchnout dvě klíčová témata: podíl na znečištění, který pochází z Polska a otázka nezaměstnanosti v souvislosti s těžkým průmyslem.

Co se týče polského znečištění, tématu se věnovaly dvě přednášky. Přednáška Mgr. Bílka ze společnosti Envirta.cz (bývalý vedoucí oddělení ovzduší Zdravotního ústavu v Ostravě) s názvem Slezské ovzduší v mapách (pdf) a přednáška Mgr. Černikovského z Českého hydrometeorologického ústavu o výstupech projektu AIR SILESIA.

Prezentace Mgr. Bílka prezentovala výsledky studie zpětných trajektorií, která vycházela z otázky, jak meteorologické podmínky ovlivňují proudění vzduchu a přenos znečištění mezi Českem a Polskem. 

Aniž bych se hlouběji pouštěla do srovnání výstupů obou studií, zaráží mě jedna věc. Ačkoli existuje výzkum institucí, které by ze své podstaty měly být nezávislými, vědeckými institucemi jako je Český hydrometeorologický ústav nebo VŠB-TUO (realizátoři programu AIR Silesia) a jejichž výsledky by tedy měly být bernou mincí v problematice, město si i přesto na téměř totožné téma zadá vypracování studie soukromými firmami, jejichž výsledky náměstek Madej komentuje slovy: „Studie je průkazná a už víme, kde přesně je problém“ (citace MS Deník).

Stejný postoj k zásadnímu vlivu Polska zastával na konferenci i primátor Kajnar, který prezentoval koláčový graf (zřejmě vlastního výpočtu, vzhledem k tomu, že nebyl uveden zdroj), ze kterého mu jasně vyplynulo, že více než 50 procent z celkových 60 tun prachu v inverzní vrstvě mají na svědomí zdroje z Polska. (primátorova prezentace bohužel není k ověření dat na stránkách konference k dispozici, náhled na zmiňovaný graf je nicméně ve fotografii v úvodu tohoto článku).

Dokud nebudeme mít průkazné výsledky ze tří výzkumů založených na přesné identifikaci zdrojů, tak budou veškeré vlastní výpočty a interpretace pouze zavádějící a i nadále budeme s každou novou smogovou sezonou měnit koláče znečištění jako v loterii.


Média si výsledky konference přebrala po svém

MD Deník: Smogem "krmí" Ostravu Polsko

Česká televize Ostrava

 

Idnes.cz: konec průmyslu v Ostravě by stál 11 miliard

 

 

 

 

 


Co na konferenci zaznělo a vnímám pozitivně?

  • Primátor Kajnar zmínil intranet, na kterém budou jednotlivé instituce (VŠB, ZÚ, Krajský úřad, CHMI atd.) shromažďovat a sdílet své studie a výsledky práce, aby došlo k co největší vzájemné informovanosti
  • Mgr. Černikovský v rámci svého příspěvku uvedl, že studie AIR Silesia bude podrobena nezávislé oponentuře, což hodnotím jako výborný krok, kterému by měly být obecně podrobeny všechny zásadní studie a obzvláště potom ty, které s určitostí určují přesné rozdělení podílu zdrojů na znečištění
  • Náměstek Madej uvedl, že některé firmy z řad velkých znečišťovatelů mají značné rezervy, co se týče společenské odpovědnosti vůči regionu. Je to poprvé, co z vedení města tento fakt zazněl.
  • Hlavní hygienik ČR Valenta uvedl, že v rámci novely Zákona o veřejné ochraně zdraví dostanou instituce (nezaznamenáno které) povinnost zpracovávat pravidelné zprávy o zdraví   


Co zaznělo a vnímám negativně?

Nezaměstnanost a její dopad na zdraví

 

V prezentaci přednášky o Ekonomických důsledcích zvýšené nezaměstnanosti v Ostravě a regionu byly vyčísleny náklady a daňové ztráty v případě zvýšené nezaměstnanosti (v souvislosti s útlumem těžkého průmyslu), bohužel však v porovnání s přednáškami jiných odborníků byl zde více než viditelný posun o úroveň dolů ve všech myslitelných aspektech. To že nebyly zmíněny ekonomické náklady na zvýšenou zdravotní péči způsobenou znečištěným ovzduším v regionu, nemocenské, které musí být vypláceny, paragrafy pro rodiče nemocných dětí, případně ekonomické důsledky odlivu mladých lidí právě kvůli problému ovzduší, je snad nejmenší prohřešek.

 

Brožura, kterou dostal každý návštěvník konference.


Zapojení občanských iniciativ

Jako i v předchozích letech i letos jsme se obrátili na organizátory konference s žádostí o příspěvek. Letos nám byl povolen (sice naše prezentace nefiguruje v oficiálním přehledu prezentací a i uvedení v rámci programu bylo značně okrajové), ale budiž. Naši prezentaci o nutnosti zapojení občanů do řešení problematiky si můžete zobrazit v okně níže:

Závěr

V ostatních prezentacích se často vyskytovalo poukázání na fakt, že problém s ovzduším není jediný a nemusí být zdaleka nejvýznamnějším, na který se Ostrava musí v blízké budoucnosti připravit (ať už přednáška psychologa Klimeše a nebo zmínka v závěru přednášky o zdravotních rizicích benzo(a)pyrenu doktora Holoubka). Pokud bych aplikovala závěry doktora Klimeše na nás z Čistého nebe, tak bych musela konstatovat, že ovzduší je pro nás pouze zástupným problémem za jiné nevyřešené problémy, na kterém si můžeme alespoň ventilovat svou naštvanost. Z toho mi vyplývá, že bych je (ostatní problémy, o kterých možná ani nevím) měla začít urychleně řešit.  Ještě hůř je na tom můj starší kolega, který v reakci na přednášku Klimeše podotkl, že má spíše řešit, „kde budu ve svých 70 letech zaparkován a kdo se o mě bude starat“. To, že zemřeme o rok dříve než naši vrstevníci ze zbytku ČR, je v dlouhodobém horizontu podle přednášejícího nepodstatné. Chci věřit, že některé výroky o zbytečném malování čerta (nebo smogu?) na zeď byly na konferenci myšleny pouze v nadsázce a problém nebude po volbách odsunut na vedlejší kolej, jak už se mnohokrát v minulosti stalo.

Autor: K. Plocková - Čisté nebe
Foto (úvodní fotka): Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top