Ostrava, 10. ledna 2014

Strategický plán Čistého nebeStrategický plán činnosti obecně prospěšné společnosti Čisté nebe do roku 2015 vznikl v rámci projektu „Rozvoj a stabilizace organizace Čisté nebe o.p.s." za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.

Markéta Ubíková, ředitelka Čistého nebe, k vzniku tohoto interního dokumentu uvedla: „Jako každá jiná organizace se potýkáme s omezenými zdroji, ať už finančními, časovými či lidskými. Z toho důvodu je pro nás zásadní určit si jasné cíle a stanovit harmonogram plnění. Nově vzniklý strategický plán je pro nás v tuto chvíli nepostradatelným pomocníkem v plánování budoucích kampaní, akcí a projektů. Děkujeme nadacím za finanční podporu vzniku této strategie."

 

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top