Jan Kozina - Čisté nebe o. p. s.Ostrava, 11. února 2014

Dalibor Madej, náměstek města Ostravy pro životní prostředí (již druhé volební období!), říká: SAMOTNÉ NÁS TA ČÁSTKA PŘEKVAPILA (mluví při tom o průměrných dvou miliardách, které město ročně investuje do zlepšení životního prostředí, resp. 14 miliardách za posledních 7 let). Jenže ta částka je dort od pejska a kočičky, je v ní stříhání keřů a výsadba kytiček před Novou radnicí stejně jako dotace Dopravnímu podniku města Ostravy. Čili zejména to, co dělají i jiná města zcela běžně.

Pan náměstek už léta srdnatě bojuje za lepší životní prostředí a teď je překvapen, jak dobře to dělá. Myslím, že dobře ví, že nejhorší je znečištění vzduchu prachem a karcinogenními polyaromatickými uhlovodíky, přesto nám zapomněl sdělit to hlavní: že se nám za posledních 7 let vzduch v Ostravě nijak nezlepšil.

Zato se nestydí, chlubit se cizím peřím:

  • Investice do kanalizace:  Uvádí se částka 1,470 miliard. Jedná se zřejmě o závazek města používat každoročně výnos z pronájmu vodohospodářské infrastruktury zpět do investic na tomto úseku, abychom nežili z podstaty. Zhruba tato částka sedí s ročním nájmem 200 mil Ostravským vodárnám a kanalizacím krát 7 let.
  • Výdaje na odpady: Z částky výdajů 1,385 mld + 167 mil Kč zaplatili jednu miliardu obyvatelé Ostravy na poplatcích na svoz odpadů (odhadem 300 tis obyvatel x 7 let x 500 Kč/ročně).
  • V oblasti vodního hospodářství započítal také dotace z ministerstva financí na 4 akce ve výši 1,986 mld (1754 + 59 + 38 + 135 mil), stejně jako 151 milionu na likvidaci brownfields. Tyto peníze (celkem 2,137 mld) nedalo město Ostrava z rozpočtu, ale získalo je od státu a bylo by fér to rozlišovat.

Na, jak sám Madej říká, ostře sledovanou oblast ovzduší vydalo město skoro 9 miliard korun, jenže 7 miliard z toho jsou dopravní investice (označeny jako Opatření ke zlepšení ovzduší na úseku dopravy). Zde je na místě připomenout vyjádření primátora Kajnara k vlivu dopravy na znečištění ovzduší (rozhovor na České pozici, duben 2013):

„Tady není Londýn, který omezí dopravu v centru. My nemáme problém s dopravou v centru, my se tu v době inverzí dusíme všude. A doprava k tomu přispívá řádově pěti procenty,“ říkal loni na jaře během rozhovoru na ostravském magistrátu.  

Cenné by bylo ukázat, co městský náměstek udělal pro čistý vzduch, jako nejvýraznější problém Ostravy, nad rámec běžné činnosti města. Obávám se, že kromě častějšího čištění komunikací a sociálního testu „Smog = Doprava zdarma“ toho moc nebude.


Jan Kozina
Čisté nebe o. p. s.


Přehled investic města Ostrava do ŽP od roku 2007 (ppt)

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top