Máme ještě zdravý rozum?

Lokální topeniště začínají mít větší vliv na znečištěné ovzduší než průmysl. Tato zpráva proběhla ústy ostravské České televize po pracovním semináři zastupitelstva k tématu kvality ovzduší, který se konal 6. dubna 2011. Pan Bílek (ZÚ) v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že klesá vliv průmyslových zdrojů a dochází k nárůstu vlivu lokálních topenišť. Zajímalo by mne, o které studie pan Bílek opírá své tvrzení. V prezentaci pana Bílka z tohoto semináře je například uveden podíl významných zdrojů na emisích TZL, kdy srovnává rok 2007 s rokem 2009. Zde přirozeně vychází podíl AMO menší v roce 2009 než v roce 2007, protože pokud mě paměť neklame, v roce 2009 vzhledem ke krizi ArcelorMittal snížil významně výrobu, nebo to alespoň tvrdí.

Veškeré dostupné rozptylové a zdravotní studie, které byly pro Ostravu zpracovány, udávají poněkud odlišné informace. Zásadní podíl, cca 90% v Radvanicích a Bartovicích na znečištěném ovzduší u znečišťující látky Benzo(a)pyren má společnost ArcelorMittal a.s. (čerpáno z: Roztpylová studie - Radvanice a Bartovice, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava - prosinec 2007, aktualizována únor 2010).

 

Pan Mosler (AMO) na stejném semináři pro jistotu zpochybnil některé výpočty v případové studii zpracované Vysokou školou báňskou pro MSK a reprezentativní měřících stanic ZÚ Ostrava a obzvláště té stanice, která společnosti ArcelorMittal přidělává nejvíce starostí. Jedná se o měřící stanici v Radvanicích a Bartovicích.

Pan Novák (MSK) ve své prezentaci pokládá otázku: "Proč regulační opatření u průmyslu nevyřeší problém se smogem?" a také odpovídá. Když se příznivě změní rozptylové podmínky, imise se dostanou do zákonných limitů a přitom se emise zdrojů výrazně nezmění.

"Výborně pane Nováku, budeme regulovat počasí!"

Aby byl chaos dovršen, paní Šebáková (KHS) hovoří o zvýšené nemocností dětí v období topné sezóny. Myslím, že výraz "zimní období" by byl v pořádku. Takto se v podtextu nabízí, že děti jsou více nemocné, protože se topí (v lokálních topeništích).

V poslední době se také nabízí otázka zda vlivem lokálních topenišť nepřicházejí někteří o zdravý rozum.

 

Pavla Skýbová, o.s. "Vzduch"

V Ostravě dne 15.4.2011

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top