Ostrava 16. října 2014

Druhé kolo senátních voleb se blíží a Čisté nebe oslovilo kandidáty na post senátora za Frýdek-Místek (Jiří Carbol za KDU-ČSL a Jiří Hájek za ČSSD) s předvolební anketou.

Položili jsme jim tyto otázky:

1) Jaké konkrétní kroky budete prosazovat pro dodržování imisních limitů PM10 a karcinogenního benzo(a)pyrenu na Frýdecko-Místecku?
2) Jste pro zavedení kontroly lokálních topenišť? Jakým způsobem navrhujete jejich kontrolu?

 

1) Jaké konkrétní kroky budete prosazovat pro dodržování imisních limitů PM10 a karcinogenního benzo(a)pyrenu na Frýdecko-Místecku?

Jiří Carbol (KDU-ČSL)
„Frýdecko-místecký region patří nejen v rámci republiky, ale i v rámci Evropy k těm, které mají nejhorší kvalitu ovzduší. Karcinogenní benzo(a)pyren se do ovzduší dostává hlavně z průmyslových podniků, z dopravy a částečně i z lokálních topenišť. Je tedy nutné přednostně se zaměřit na největší znečišťovatele a ve spolupráci s krajským úřadem MSK zahájit s nimi jednání o integrovaných povoleních tak, aby na všech provozech byly ty nejšetrnější technologie vůči životnímu prostředí. Zároveň musíme intenzivněji jednat s Poláky – a to i na vládní úrovni - aby začali v oblasti ochrany ovzduší používat stejné nástroje a normy jako Česká republika. A protože vzduch žádné hranice nemá, měla by na to dohlédnout i Evropská unie, jejíž jsme součástí. Poláci sami a dobrovolně s největší pravděpodobností nepřistoupí na zpřísňování emisních norem, u nichž mají od EU uděleny výjimky, ovšem můžeme se v tomto směru obracet na evropský parlament, jenž je jedním ze sedmi orgánů Evropské unie.
Kromě toho se chci věnovat také novelizaci zákona o ochraně ovzduší v tom smyslu, aby poplatky pro průmyslové znečišťovatele nebyly příjmem Státního fondu životního prostředí, ale aby se vracely zpět do regionů, kde by byly použity pro adresné zlepšení životního prostředí.
Co se pak týká dopravy, mám ve svém volebním programu prosazení tzv. obchvatu Frýdek-Místek, při jehož realizaci budu umět využít zkušenosti, které jsem získal při prosazení obchvatu v mé domovské obci Dobrá. Zároveň jsem přesvědčen, že je zapotřebí zavádět kroky ke snižování ceny jízdného u hromadných doprav – lidé tak budou více motivováni k jejich většímu využívání, čímž dojde k omezení množství benzo(a)pyrenu vypouštěného automobily.

Jiří Hájek (ČSSD)

Odpovědi na anketu nedodal.

2) Jste pro zavedení kontroly lokálních topenišť? Jakým způsobem navrhujete jejich kontrolu?

Jiří Carbol (KDU-ČSL)
Kontroly lokálních topenišť provádějí úředníci měst a obcí na základě stanoveného plánu, ale i po stížnostech občanů, když se kvůli tmavšímu kouři nebo zápachu domnívají, že na některém topeništi se spalují odpady či nevhodné palivo. Pro ilustraci: během minulé topné sezóny uskutečnili pracovníci odboru ochrany životního prostředí ostravského magistrátu celkem 1664 kontrol lokálních topenišť. Protože zákon neumožňuje provádět kontroly i v obydlích občanů, kontroloři pouze vizuálně hodnotí tmavost kouře vycházejícího z komínů. A co se ve skutečnosti stalo? Kontroloři zjistili 12 případů vyšší tmavosti kouře a ve dvou případech byly výsledky měření předány úřadům městských obvodů k zahájení přestupkového řízení…
Takové postupy samozřejmě nic moc neřeší a jsem přesvědčen o tom, že osvěta se zapojením občanských iniciativ, jakož i prevence a co nejsnazší přístup občanů k tzv. kotlíkovým dotacím, musí mít mnohem vyšší efekt. Navíc dosavadní praxe bohužel pouze z části pokrývá náklady na pořízení ekologických kotlů, což u mnohých uživatelů topenišť na pevná paliva není příliš motivující k výměně kotle. Proto mám jako jeden z bodů svého volebního programu zasadit se o zvýšení těchto dotací.

 

Jiří Hájek (ČSSD)

Odpovědi na anketu nedodal.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top