Ostrava 16. října 2014

Druhé kolo senátních voleb se blíží a Čisté nebe oslovilo kandidáty na post senátora za Karvinou (Martin Gebauer za ANO a Radek Sušil za ČSSD) s předvolební anketou.

Položili jsme jim tyto otázky:

1) Jaké konkrétní kroky budete prosazovat pro dodržování imisních limitů PM10 a karcinogenního benzo(a)pyrenu na Karvinsku?

2) Jste pro zavedení kontroly lokálních topenišť? Jakým způsobem navrhujete jejich kontrolu?

 

1) Jaké konkrétní kroky budete prosazovat pro dodržování imisních limitů PM10 a karcinogenního benzo(a)pyrenu na Karvinsku?

Martin Gebauer (ANO)
Jsem přesvědčen, že pouze obchodování s povolenkami, nebo pouze represe v podobě pokut nejsou řešením. Toto by,dle mého názoru, vedlo pouze ve svém důsledku k úbytku pracovních sil. Proto by státní a veřejná správa měla poskytovat a nabízet ucelené informace o dotacích na instalaci technologií do těchto velkých znečišťovatelů. Ale ne pouze na karvinsku. ale v širokém teritoriálním okruhu.

Radek Sušil (ČSSD)

Odpovědi na anketu nedodal.

2) Jste pro zavedení kontroly lokálních topenišť? Jakým způsobem navrhujete jejich kontrolu?

Martin Gebauer (ANO)
Určitě namátková kontrola, či cílená na základě důvodných podezření prostřednictvím inspekce životního prostřední. Hlavně u domácností, kterým byla poskytnuta dotace. Je logické, že poskytnutím dotace, má správa minimálně morální právo kontroly, a příjemci by toto měl akceptovat.

 

Radek Sušil (ČSSD)

Odpovědi na anketu nedodal.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top