Ostrava, 9. února 2015

Český hydrometeorologický ústav vydal předběžnou zprávu hodnotící kvalitu ovzduší a rozptylové podmínky v České republice v minulém kalendářním roce. Při prostudování této zprávy je až zarážející, jak často se zabývá znečištěním aglomerace Ostrava - Karviná - Frýdek-Místek. Nejeden by si až pomyslel, že je Moravskoslezský kraj továrnou na prach.

Hlavní zjištění:

  • V roce 2014 byly v porovnání s dlouholetým průměrem let 2007 až 2013 mírně zhoršené rozptylové podmínky (str. 2 a 3).
  • Prach PM10 - v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek byl zaznamenán nejvyšší počet překročení legislativy (denní imisní limit je 50 µg.m-3), a to u 22 % případů. Taktéž v Moravskoslezském kraji mimo zmiňovanou aglomeraci došlo u 16 % případů k překročení imisního limitu (str. 4). Šokující je informace, že ze všech 102 měřících stanic v ČR byl roční imisní limit částic PM10 (40 µg.m-3) překročen pouze na devíti stanicích, ovšem ve všech případech na území aglomerace Ostrava - Karviná - Frýdek-Místek (str. 5).
  • Prach PM2,5 - roční imisní limit (25 µg.m-3) byl v aglomeraci překročen na šesti stanicích a v zóně Moravskoslezsko na jedné měřící stanici automatizovaného imisního monitoringu. (str. 5)
  • Imisní limit pro přízemní ozón byl podle zprávy v roce 2014 překročen v Moravskoslezském kraji jednou v Ostravě Radvanicích na předměstské měřící stanici a jednou v Ostravě Mariánských-Horách na průmyslové měřící stanici. Legislativně povolený maximální denní osmi hodinový průměr 120 µg.m-3 smí být překročen 25 krát v průměru za 3 roky. (str. 7)
  • Pozitivní zpráva - imisní limity pro oxid siřičitý (SO2), pro NO2 a CO v Moravskoslezském kraji nebyly překročeny.
  • V Moravskoslezském kraji byly v prvním čtvrtletí roku 2014 vyhlášeny čtyři smogové situace. Tři z nich v aglomeraci Ostrava - Karviná - Frýdek-Místek, a poslední v zóně Moravskoslezsko. V první dekádě posledního čtvrtletí byly vyhlášeny čtyři smogové situace - v již zmíněné aglomeraci, v zónách Střední Morava a Moravskoslezsko, a na Třinecku. Právě v Moravskoslezsku došlo i k vyhlášení regulace po dobu 37 hodin. Četnost vyhlášených smogových situací byla dána jednak změnou legislativy, ale i příznivějším rozptylovým podmínkám, tedy teplejšímu počasí a většímu množství frontálních systémů. (str. 8)
  • Během letních měsíců, respektive v červnu, byla vyhlášena jedna ozónová smogová situace v aglomeraci.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top