Britská komerční televize ITV1 v pondělí odvysílala téměř hodinový dokument s názvem Exposure: The Factory, který se věnoval vlivu Arcelor Mittal na ostravské ovzduší. Dokument (původně určený pouze britským divákům) je nyní v původním anglickém znění k dispozici na kanálu YouTube. Jaké svědectví tento film přináší?

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) každý rok k 30. září zveřejňuje informace o množství emisí a přenosu znečišťujících látek za předchozí rok.

Nejvíce velkých průmyslových zdrojů znečišťování je dle hlášení do IRZ v krajích Moravskoslezském a Ústeckém, následují je pak kraje Středočeský a Zlínský. Z pohledu úniků do ovzduší se zvýšilo množství ohlášených emisí nebezpečných prachových částic PM10, a to o zhruba 1000 tun (tedy více jak čtvrtinu) oproti předchozímu roku. V obou srovnávaných letech (2009 a 2010) pocházela naprostá většina ohlášených emisí z cca 20 provozoven, přičemž většina z nich leží v krajích Moravskoslezském a Ústeckém.

Od října má Čisté nebe další posilu. Je to Kamila Plocková, která nastoupila na pozici projektové manažerky. Kamila bude mít v Čistém nebi na starosti realizaci projektů a externí komunikaci.

Kamila vystudovala bakalářské studium Masarykovy univerzity v Brně, obory Mediální studia a žurnalistika a Environmentální studia, po studiích ji to ale táhlo na nehostinný sever - do Irska. Po několika pracovních zkušenostech tady na místní Dublin City University vystudovala magisterské studium oboru Mezinárodní komunikační studia. Po studiích také okusila, jaké to je pracovat ve velké ekologické organizaci. Půlroční stáž na pozici mediálního analytika v amsterdamském ústředí organizace Greenpeace jí dala mnoho nových zkušeností a nápadů v ochraně životního prostředí. Nadšená čtenářka a slezská patriotka, pro kterou je největší odměnou výhled z vrcholu hory.

 

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a jeho polský protějšek Andrzej Kraszewski podepsali ve čtvrtek memorandum o zlepšení kvality ovzduší v česko-polském příhraničním regionu. Jak ministr uvedl ve svém prohlášení: „Memorandum není jen formální cár papíru, má za cíl zcela konkrétní opatření. S Polskem koordinujeme naše pozice už dlouho dobu.“

Kdyby se to opravdu nestalo, nevěřil bych, že je to možné. Několik hodin dýchali lidé v Ostravě desetkrát více oxidů síry, než připouštějí normy, a „nic se nestalo“. Z ropných lagun unikaly jedy a žádný automatický systém neinformoval  tamní „čističe“, aby okamžitě přerušili práce, protože něco není  v pořádku. To, co mohlo a mělo být vyřešeno během pár minut, nikdo nevěděl a tudíž ani neřešil. A tisíce lidí, kteří už jsou tak otráveni smrady z lagun, nemohli tušit, že tentokrát je těch jedů opravdu hodně. A tak celé odpoledne a celou noc byli vystaveni tak obrovskému přívalu oxidů síry.

Jak se ukazuje, to, co se stalo, nebyla žádná náhoda, ale v podstatě systémová chyba. Škodliviny v ovzduší při práci v lagunách v noci nikdo neměřil, přestože se tam i v noci pracuje. Je naprosto neuvěřitelné, že ani tak zásadní záležitost ovlivňující kvalitu ovzduší, jako je diskutovaná likvidace ropných lagun, nedokážou úřady uhlídat. Až teď, když jsme dostali dávky oxidu síry takové, jaké už dvacet let nikdo nepamatuje, se začnou laguny měřit i v noci… A kromě toho, že firma (možná) dostane pokutu, se nikdo nebude zodpovídat za to, že v noci se prostě neměřilo…

Petr Žižka – Čisté nebe

Foto: Adolf Horsinka, MF DNES

Pro více informací klikněte ZDE.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Philips

Go to top