Nebývalý pohled se naskýtá v letních dnech lidem, kteří vyrazí na hřebeny Beskyd. Vidí silnou inverzní poklici nad Ostravou a okolními městy. Nad hlavami azuro, jako v Itálii, pod ním jako podle pravítka narýsovaná čára šedi. Říkám tomu „čára ponoru“ – jako na lodi, protože je taky vodorovná a ukazuje, že pod ní se nedá dýchat…

Ke dni 11. června 2011 vypršelo České republice zproštění povinnosti uplatňovat mezní hodnoty pro PM10 dle SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

Čisté nebe zajímaly odpovědi na tyto otázky:
Jaké z toho plynou důsledky pro ČR? 
Bude čelit sankcím ze strany EU? 
Jaké práva budu mít jako evropský občan vymáhat dodržování těchto imisních limitů? Můžu jako fyzická osoba žalovat stát za nedodržování limitů?

Máte čas a chuť se zapojit osobně do činnosti Čistého nebe?

Čisté nebe je organizace, jejíž práce by byla nemyslitelná bez pomoci dobrovolníků.

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná bez nároku na odměnu. Můžete se ale dozvědět spoustu zajímavých věcí, budete mít příležitost setkat se se zajímavými lidmi a získáte zkušenosti s prací v neziskové organizaci.

Představujeme našeho dobrovolníka Petra Čejku

Veřejná konzultace, zahájená Evropskou komisí na konci června 2011, se týká posouzení  efektivity a vyhodnocení silných a slabých míst aktuálně platné legislativy EU vztahující se ke kvalitě ovzduší.

Cílem veřejné konzultace je shrnout názory a požadavky občanů, expertů, podnikatelů a dalších zainteresovaných subjektů a reflektovat je v případné revizi platné legislativy EU v oblasti ochrany ovzduší. Předmětem revize bude zejména směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu a směrnice 2004/107/ES o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší.

 

Od 13.7.2011 najdete na adrese www.cistenebe.cz novou verzi webu. Nová verze našich internetových stránek bude návštěvníky informovat o aktivitách a akcích Čistého nebe a o novinkách týkající se problematiky znečištěného ovzduší. Web slouží také jako rozcestník na facebookové stránky Čistého nebe, na Youtube Čistého nebe a na weby ostatních institucí a jednotlivců zabývající se ovzduším. "Na tvorbě nové verze webu se významně podílela společnost HSBC Bank plc. Touto cestou bych ráda poděkovala celému týmu odborníků z HSBC Bank plc, který nám poskytoval technickou pomoc a podporu." řekla ředitelka Čistého nebe Markéta Ubíková.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Philips

Go to top