Stav ovzduší - 31.5.2011Vysoké koncentrace byly naměřeny v Ostravě - Zábřehu a v Českém Těšíně.

Detail mapy zde: http://cistenebe.cz/index.php/stav-ovzdusi

zdroj: ČHMÚ (www.chmu.cz)

ČHMÚ

Přehled lokalit v Moravskoslezském kraji, kde probíhá měření znečištění ovzduší...

Čisté nebe

Od 1.6.2011 bude zastupovat o.p.s. Čisté nebe na postu ředitelky paní Markéta Ubíková, která má velkou zkušenost v projektové práci nz týmu Ostrava 2015.

Stávající ředitelce Editě Gráfové děkujeme za velký kus práce a hlavně úspěch happeningu Den vzduchu, na kterém má spolu s Andreasem Triandafilu hlavní zásluhu.

Těšíme se na další spolupráci již na dobrovolnické bázi!

Dopravní výkon automobilové dopravy

  • současný stupeň automobilizace v Ostravě – asi 1 : 2,7, t.j. 1 osobní automobil na 2,7 obyvatel,
  • výhledový stupeň automobilizace v horizontu r.2050 - 1 : 2 až 1,5, což prezentuje oproti současnosti nárůst počtu osobních vozidel o cca 35 až 69% (pro ilustraci lze uvést, že v odhady saturace vybavení domácností v 60.letech byly 1 :7)
  • průměrné proběhy v ČR v posledních 10 letech stagnují a nemá na ně vliv ani růst cen PHM a pohybují se okolo 9000 km/ročně, pro informaci lze uvést, že v Německu proběhy dosahují cca 13000 km/ročně, což je hodnota o cca 45% vyšší,
  • z hlediska výhledu lze konstatovat, že v prognóze ŘSaD z r.2006 byl předpokládán v letech 2010 – 2040 nárůst dopravního výkonu osobní automobilové dopravy cca 40%
  • nově zpracovávaná prognóza vývoje dopravy do r.2050 pracuje s hodnotou růstu dopravního výkonu osobní automobilové dopravy v letech 2010 – 2040 ve výši cca 60%,
  • stávající intenzity vč.podílu těžké dopravy – viz.situační schéma (předpokládám, že existuje i kartogram pro r.2010

Máme ještě zdravý rozum?

Lokální topeniště začínají mít větší vliv na znečištěné ovzduší než průmysl. Tato zpráva proběhla ústy ostravské České televize po pracovním semináři zastupitelstva k tématu kvality ovzduší, který se konal 6. dubna 2011. Pan Bílek (ZÚ) v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že klesá vliv průmyslových zdrojů a dochází k nárůstu vlivu lokálních topenišť. Zajímalo by mne, o které studie pan Bílek opírá své tvrzení. V prezentaci pana Bílka z tohoto semináře je například uveden podíl významných zdrojů na emisích TZL, kdy srovnává rok 2007 s rokem 2009. Zde přirozeně vychází podíl AMO menší v roce 2009 než v roce 2007, protože pokud mě paměť neklame, v roce 2009 vzhledem ke krizi ArcelorMittal snížil významně výrobu, nebo to alespoň tvrdí.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Philips

Go to top