Ostrava, 13. ledna 2014
Richard Brabec - MŽPV rámci sestavování nové vlády se již několik dní diskutuje o novém ministru pro životní prostředí. Navrženým kandidátem je, a ministrem se s největší pravděpodobností stane Richard Brabec z Hnutí Ano. Nominace člena představenstva Svazu chemického průmyslu nicméně vyvolává od prvních chvil bouřlivé reakce, a to především v ekologických kruzích.

I v reakci na tyto nesouhlasné postoje, byla na popud A. Babiše uspořádána minulý týden společná schůzka se zástupci ekologických organizací. Schůzka se uskutečnila v pátek 10. ledna v Praze a Čisté nebe na ni zastupoval spoluzakladatel a předseda správní rady Andreas Triandafilu.

Ostrava, 10. ledna 2014

Strategický plán Čistého nebeStrategický plán činnosti obecně prospěšné společnosti Čisté nebe do roku 2015 vznikl v rámci projektu „Rozvoj a stabilizace organizace Čisté nebe o.p.s." za podpory Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.

Markéta Ubíková, ředitelka Čistého nebe, k vzniku tohoto interního dokumentu uvedla: „Jako každá jiná organizace se potýkáme s omezenými zdroji, ať už finančními, časovými či lidskými. Z toho důvodu je pro nás zásadní určit si jasné cíle a stanovit harmonogram plnění. Nově vzniklý strategický plán je pro nás v tuto chvíli nepostradatelným pomocníkem v plánování budoucích kampaní, akcí a projektů. Děkujeme nadacím za finanční podporu vzniku této strategie."

 

Krásná Ostrava - 3/20137. ledna 2014

Věděli jste, že Ostrava má svůj vlastní "okrašlovací spolek"? Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu vznikl v loňském roce a jeho členové usilují o zkrášlení a připomenutí zapomenutých ostravských míst. Členkou je i Kamila Plocková z Čistého nebe, která pro pravidelně vydávaný bulletin napsala článek o ostravském ovzduší. Článek s názvem "Boj za čistý vzduch aneb Proč se na to nevykašlat" vyšel v třetím, prosincovém čísle a najdete jej na straně 5 - 7. K přečtení doporučujeme ale i ostatní zajímavé články tohoto čísla.

3. číslo bulletinu Krásná Ostrava ke stažení

Webové stránky spolku najdete na adrese www.krasnaostrava.cz

Přejeme všem pohodové svátky a v novém roce čisté nebe nad hlavou!

PF 2014 

Rok ovzduší 2013Ostrava, 18. prosince
Evropská komise dnes zveřejnila dlouho očekávaný balíček opatření k budoucímu zlepšení stavu ovzduší v EU. Návrh vychází ze závěrů komplexního přezkumu stávajících právních předpisů EU v oblasti znečištění ovzduší, přičemž tento přezkum byl zahájen již počátkem roku 2011.

Tisková zpráva Evropské komise k zveřejnění návrhu
Clean Air Policy Package (AJ)

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top