Dobrovolníci Radvanice upravenoOstrava, 9. října 2013

Ústav experimentální medicíny Akademie věd hledá účastníky výzkumu z Ostravy-Radvanic a Bartovic k provedení biologického monitoringu v rámci výzkumu vlivu ovzduší na zdraví obyvatel. Více informací v článku.

Zažít Ostravu jinak. Foto: T. Václávek

Ostrava, 7. října 2013

S Čistým nebem jsme se v posledním měsíci zúčastnili dvou akcí pro veřejnost. První akcí byla sousedská slavnost Zažít Ostravu jinak, která se konala 21. září na ulici 30. dubna v Ostravě. Druhou akcí, na které jsme prezentovali své aktivity byla Ekopouť, která se konala v sobotu 5. října v rámci filmového festivalu Ekofilm na Masarykově náměstí v Ostravě. Přinášíme fotky z akcí.

Foto: Jaroslav Dula

Ostrava, 19. září 2013

Krajský úřad na konci minulého týdne zveřejnil zprávu, že v rámci revize integrovaného povolení prodloužil o dva roky termín odprášení ocelárny společnosti Evraz Vítkovice Steel. Místo, aby se Krajský úřad připravoval na situaci, ve které podnik po letošním 11. září nebude splňovat závazek, jež mu sám úřad nařídil povolením z roku 2005, tak mu tuto povinnost jednoduše odložil. V článku se zamýšlíme nad udržitelností takovýchto řešení.

Plánovací proces - 11. 9. 2013Ostrava, 12. září 2013

V Čistém nebi jsme začali proces strategického plánování naší činnosti na další léta. Má to, co děláme, smysl? Na co se zaměřit do budoucna? Kde na aktivity sehnat peníze? Těmito a mnoha dalšími otázkami nás na společné jednodenní konzultaci provedl lektor a člověk s dlouholetou praxí z neziskového sektoru Petr Machálek.

Průměrné roční koncentrace suspendovaných  částic PM10 v roce 2010 v řezu Rybnik, Wodzisław  Ślaski, Věřňovice, Ostrava‐Bartovice, Ostrava‐Zábřeh, Studénka,Hranice na Moravě ‐ výsledekmodelování VŠB‐TUOstrava, 29. srpna 2013

Letos v červnu byl ukončen tříletý projekt Air Silesia, který si kladl za cíl prozkoumat trendy v česko-polském přeshraničním znečištění. Na závěrečné konferenci byla prezentována souhrnná publikace Vliv meteorologických podmínek na kvalitu ovzduší v přeshraniční oblasti Slezska a Moravy (pdf)

Pro zájemce doporučujeme především k přečtení nedávno zveřejněné (stručné) Manažerské shrnutí projektu (pdf), kde jsou k dispozici zajímavé grafy a mapky znečištění.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top