ČHMÚ - Průměrné koncentrace látek (2007 - 2011)Ostrava, 15. srpna 2013

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil před časem na svých stránkách mapu, která na základě modelování a průměru dat zveřejňuje průměrné koncentrace látek za pětileté období 2007 - 2011. V čem jsou data přínosná? Mohou přiblížit těm, kteří nebydlí poblíž měřící stanice, jaké průměrné hodnoty látek, jakými jsou např. PM10, benzo(a)pyren či benzen se v jejich okolí vyskytují.

Mapa průměrných koncentrací (2007 - 2011)
Metodika, která byla pro výpočet hodnot použita je blíže popsána v grafické ročence ČHMÚ za rok 2011: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr11cz/kap22.html

 

  

Janez Potočnik - Evropský komisař pro životní prostředíOstrava, 1. srpna 2013

V polovině června jsme zaslali informační dopis Evropskému komisaři pro životní prostředí (J. Potočnik) a Evropskému komisaři pro zdraví a spotřebitele (T. Borg). V dopise jsme (spolu s účastníky Dne vzduchu) vybízeli komisaře ke zvýšenému zájmu o problematiku ovzduší v Moravskoslezském kraji, a to především v souvislosti s překračováním imisních limitů v regionu.

Ochrana ovzduší - titulní stranaOstrava, 29. července 2013

Důležitý zdroj pro všechny zájemce o aktuální informace z oblasti ochrany ovzduší, odborný časopis Ochrana ovzduší, zdá se bude muset v příštím roce ukončit svou činnost. Časopis, který vychází nepřetržitě již od roku 1969, letos bohužel nezískal od Ministerstva životního prostředí dotaci ve výši 250 tisíc Kč, která by finančně pokryla jeho další vydávání. Více informací naleznete v článku. 

Ostrava - 1. 7. 2013

Minulý týden nás média bombardovala burcujícími titulky „Ocelovému srdci republiky hrozí infarkt“, „Velké propouštění na Ostravsku“. A je tu opět evergreen všech debat kolem ovzduší na Ostravsku. Co je důležitější, práce nebo čistý vzduch?

Ekonomická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava nedávno vydala studii věnovanou budoucnosti Moravskoslezského kraje do roku 2020, která obsahuje doporučení, kam by měly směřovat finance z EU, aby docházelo k další modernizaci kraje. Studie je zajímavá právě z pohledu zaměstnanosti versus zdraví a zdravé životní prostředí.

PM10 - 2011 roční průměr - EUOstrava - 16. dubna 2013

Letošní rok 2013 je v rámci environmentální politiky EU vyhlášen "Rokem ovzduší". Pozornost, jež je této problematice věnována, je způsobena především závažností tohoto problému v rámci celé EU.

V pondělí 22. dubna dojde k neformálnímu zasedání Rady ministrů životního prostředí EU. Připojili jsme tedy náš hlas k dopisu adresovanému ministru Chalupovi, ve kterém jej skupina ekologických organizací žádá o podporu nových ambiciózních opatření vedoucích ke zlepšení ovzduší, jak v ČR, tak celé Evropské unii.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top