Ostrava, 27. ledna 2014
Ovzduší a zdraví - infografikaJak ovzduší ovlivňuje naše zdraví? Kolik cigaret bychom vykouřili, kdyby se vdechnutý benzo(a)pyren přepočítával právě na ně? Jak často v Ostravě dýcháme nezákonné hodnoty polétavého prachu? Odpovědi přehledně zobrazuje naše infografika.

Infografika v pdf (1,8 MB)
Metodika výpočtu údajů (pdf - 367 KB)

Text a podklady: Čisté nebe o. p. s.
Grafické zpracování: Radka Martincová 

 

 

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 
Go to top