Tisková zpráva Arniky – programu Toxické látky a odpady a Čistého nebe k 25. lednu 2019

Nedělejme z Ostravy popelnici nebezpečného odpadu z celé republiky! Místní obyvatelé už v rámci procesu EIA připomínkují plánovanou spalovnu

OSTRAVA – Firma SUEZ Využití zdrojů a.s. plánuje v Ostravě stavbu další spalovny nebezpečného odpadu z celé České republiky. Místní lidé se obávají, že ve městě s jedním z nejšpinavějších ovzduší v Evropě[i] přibude další významný znečišťovatel. Ačkoliv se nekonalo žádné veřejné projednání a nikdo se neobtěžoval projekt představit místním obyvatelům, proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí[ii] už probíhá. Obyvatelé, dotčené obce a orgány mohou Ministerstvu životního prostředí posílat své výhrady do 4. února 2019.

Nevládní organizace připravily informační list o jeho stavu a řešení.

Společná tisková zpráva organizací Hnutí DUHA, Frank Bold, Čisté nebe, DejchejBrno a Zelený kruh

Příští týden ve středu a čtvrtek (7. a 8. listopadu) proběhnou nejdůležitější jednání o znečištění ovzduší v ČR. Vážný ekologický problém přijede do Prahy řešit samotný eurokomisař pro životní prostředí Karmenu Vella. On a jeho tým se setkají s vicepremiérem a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, vysokými úředníky z českých ministerstev, zástupci znečišťovatelů i experty a expertkami nevládních organizací.

K této události připravily nevládní organizace zabývající se ochranou ovzduší pro novináře přehledný informační list, který shrnuje stav ovzduší v České republice, zdravotní dopady špinavého vzduchu, zdroje emisí znečišťujících látek, právní situaci, řešení pro zlepšení kvality ovzduší a ekonomické souvislosti. Infolist také uvádí kontakty na konkrétní experty a expertky pro více informací. 

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top