Ostrava, 18. listopadu 2011

Ve čtvrtek 17. listopadu uplynuly čtyři týdny od momentu, kdy pět neziskových nevládních organizací z Ostravska, v čele s organizací Čisté nebe, předalo ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi otevřený dopis jako reakci na Akční plán pro Moravskoslezský kraj.  Hlavní náplní tohoto otevřeného dopisu je 37 zcela konkrétních otázek, týkajících se jednotlivých bodů Akčního plánu.

Pod tento dopis, uveřejněný na stránkách www.cistenebe.cz, se za poslední čtyři týdny podepsalo celkem 4707 občanů a další podpisy každou hodinou přibývají. Čisté nebe do dnešního dne neobdrželo ze strany Ministerstva životního prostředí odpověď na žádnou z otázek uvedených v otevřeném dopisu. V kontextu dvou podzimních smogových epizod, které v nedávné době velmi intenzivně zasáhly Ostravsko, a v očekávání dalších zimních smogových situací, které se velmi výrazně podepíší na zdraví obyvatel, apelujeme tímto na ministra Tomáše Chalupu, aby občanům podal co nejdříve odpovědi na otázky uvedené v otevřeném dopisu.

Celá tisková zpráva:
ve formátu Word
v pdf

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top