Komentář k hlasování Senátu dne 15. 3. 2012: Vrácení návrhu zákona o ochraně ovzduší zpět do Poslanecké sněmovny v Čistém nebi vítáme. Návrh ve verzi postupně rušící poplatky za znečišťování ovzduší byl pro nás absolutně nepřijatelný, takže vítáme, že se senátoři přiklonili k verzi, která počítá s postupným navyšováním poplatků. Na Ostravsku pociťujeme celoročně, že emisní limity samy o sobě jsou nedostatečné a je nutné dodržovat princip „velký znečišťovatel platí“. Pro naši iniciativu je tato kauza i příkladem nutnosti hlídat z pozice občanského sektoru legislativu v oblasti ochrany ovzduší, která, jak je vidět, může být snadno zneužita různými lobbistickými skupinami a zájmy.

Návrh schválený Senátem vnímáme jako kompromisní k původnímu vládnímu návrhu, který například po roce 2022 počítal s částkou 29 400 Kč za tunu vypouštěných tuhých znečišťujících látek. Jak se postupně měnila výše poplatků můžete nalézt v tabulkách níže (1. původní vládní návrh, 2. návrh odhlasovaný Poslaneckou sněmovnou, 3. návrh, který byl Senátem vrácen do Poslanecké sněmovny).Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top