V Ostravě se v pondělí 2. dubna 2012 konala každoroční Konference o kvalitě ovzduší, přičemž pro letošní rok ji poprvé spolupořádalo město Ostrava a Ministerstvo životního prostředí. Jak jsme již uvedli v dřívějším článku, občanská veřejnost bohužel nebyla přizvána k prezentaci v rámci hlavní části programu. Tento fakt jsme organizátorům připomněli i v rámci diskuse, která se konala na závěr konference.

Na druhou stranu pozitivní signál přišel ze strany ministra Chalupy, který nabídl zástupcům Čistého nebe společnou schůzku. Ministr Chalupa se v rámci konferenčního dopoledne setkal se zástupci Čistého nebe – členem správní rady p. Andreasem Triandafilu a projektovou manažerkou Kamilou Plockovou. Ministru Chalupovi jsme poděkovali za jeho aktivní přístup při řešení problematiky v kraji, ale zároveň přednesli několik požadavků a návrhů z naší strany. Ty se týkaly především zapojení zástupců občanské veřejnosti do pracovních skupin ministerstva. Ministr přislíbil, že se tímto požadavkem a formou, jak občanské iniciativy do pracovních skupin zapojit bude zabývat, s tím, že zástupcům občanského sektoru by měly být před jednotlivými jednáními skupin k dispozici minimálně projednávané materiály. Zároveň jsme se ptali na dlouhodobější strategii ministerstva při řešení problematiky špatného ovzduší a ptali se na vypracování dlouhodobé strategie a koncepce (poukazovali jsme na nedostatečnost Akčního plánu, který zahrnuje strategii ministerstva pouze na jeden rok). V krátkosti jsme se také bavili o Akčním plánu na letošní rok, který v některých bodech viditelně zapracoval naše předchozí komentáře a připomínky (viz například přidaný harmonogram plnění). Jsme rádi, že je ze strany ministerstva zájem alespoň o takovýto společný dialog a rádi bychom, kdyby podobný přístup zaujalo i město Ostrava a Moravskoslezský kraj.

V rámci konference byla rovněž ministru předána Petice za čistší Ostravsko, kterou podepsalo přes 26 tisíc občanů. Petici ministru Chalupovi předala zástupkyně Arniky, Vendula Krčmářová. Fotky z předání petice a schůzky s ministrem Chalupou naleznete níže.

Foto: Petr Žižka

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Philips

Go to top