2. dubna 2012 - Zástupci Čistého nebe - Andreas Triandafilu a Kamila Plocková - se na ostravské Konferenci o kvalitě ovzduší setkali s ministrem životního prostředí Chalupou. S ministrem jsme diskutovali o zapojení občanských iniciativ do pracovních skupin nebo novém Akčním plánu pro rok 2012.

Komentář k hlasování Senátu dne 15. 3. 2012: Vrácení návrhu zákona o ochraně ovzduší zpět do Poslanecké sněmovny v Čistém nebi vítáme. Návrh ve verzi postupně rušící poplatky za znečišťování ovzduší byl pro nás absolutně nepřijatelný, takže vítáme, že se senátoři přiklonili k verzi, která počítá s postupným navyšováním poplatků. Na Ostravsku pociťujeme celoročně, že emisní limity samy o sobě jsou nedostatečné a je nutné dodržovat princip „velký znečišťovatel platí“. Pro naši iniciativu je tato kauza i příkladem nutnosti hlídat z pozice občanského sektoru legislativu v oblasti ochrany ovzduší, která, jak je vidět, může být snadno zneužita různými lobbistickými skupinami a zájmy.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Philips

Go to top