Komentář k hlasování Senátu dne 15. 3. 2012: Vrácení návrhu zákona o ochraně ovzduší zpět do Poslanecké sněmovny v Čistém nebi vítáme. Návrh ve verzi postupně rušící poplatky za znečišťování ovzduší byl pro nás absolutně nepřijatelný, takže vítáme, že se senátoři přiklonili k verzi, která počítá s postupným navyšováním poplatků. Na Ostravsku pociťujeme celoročně, že emisní limity samy o sobě jsou nedostatečné a je nutné dodržovat princip „velký znečišťovatel platí“. Pro naši iniciativu je tato kauza i příkladem nutnosti hlídat z pozice občanského sektoru legislativu v oblasti ochrany ovzduší, která, jak je vidět, může být snadno zneužita různými lobbistickými skupinami a zájmy.

Ostrava, 26. ledna 2012

Sdružení Čisté nebe spolu s dalšími šesti občanskými iniciativami z Ostravska (Arnika, Frygato-EKO, o.s. OPS, Pozitivní projekty o.s., o.s.Vzduch a Zelená pro Vratimov o.s.) dnes odeslalo písemnou odpověď ministru životního prostředí Chalupovi, vztahující se k Akčnímu plánu pro Moravskoslezský kraj pro rok 2011. Na konci listopadu předal ministr Čistému nebi odpověď na 37 vznesených otázek týkajících se funkčnosti Akčního plánu, který má pomoci zlepšit ovzduší v regionu. Ne všechny však byly zodpovězeny uspokojivě. 

Zástupci občanského sektoru zároveň považují za citelný nedostatek Akčního plánu skutečnost, že do jeho tvorby nebyla zapojena také veřejnost. Rozhodli se proto vyvolat v souvislosti s tímto dokumentem veřejnou diskusi. Počínaje pondělkem 30. 1. bude Čisté nebe na svých Facebookových stránkách každý den postupně uveřejňovat jednu otázku související s Akčním plánem, nad kterou mohou občané vyjádřit svůj názor.

Dopis zaslaný ministru životního prostředí Chalupovi 26. 1. 2012 (průvodní dopis Čistého nebe ZDE, otázky a komentáře ZDE).

Celá tisková zpráva ve formátu Word
ve formátu pdf

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top