Ostrava, 22. února 2017

Pozvánka na happening Ticho smog nevyřeší

Happeningem reagujeme na dlouhodobě problematický stav ovzduší na Ostravsku, ale také na aktuální smogovou situaci. Ta je v našem regionu vyhlášena téměř nepřetržitě od poloviny ledna 2017. Ke 20. únoru byl vydýchán roční limit 35 dnů pro prachové částice pm10 na osmi stanicích v Moravskoslezském kraji. Tisková zpráva k akci zde.

Doražte říct ne smogu! #tichosmognevyřeší #nesmogu 

KDE?
Sejdeme se na ulici Jantarová před OC Karolina v 16 hodin, kolem 16.30 budeme pokračovat průvodem v rouškách směr centrum se zakončením na Prokešově náměstí mezi 17. a 18. hodinou. Tam také předáme primátorovi Ostravy list s našimi požadavky. 

CO S SEBOU?
Transparenty, roušky (máte-li vlastní, pokud ne, budou k dispozici na místě), teplé oblečení, bubínky, píšťaly, trumpety, cinkátka!

NA MÍSTĚ:
- Bude možné podepsat petici požadující řešení smogových situací a překračování zákona.
- Řečníci: Čisté nebe, Limity jsme my, Marta Pilařová, Jan Nezhyba, Vladimír Burda, Michal Berg.
- Performance - těšit se můžete na Jiřího Surůvku a Lukáše Kleberce.
- Teplý čaj! Protože bude zima!

 

 

25. ledna 2017

EKOLOGICKÉ  ORGANIZACE PŘICHÁZEJÍ S PLÁNEM PROTI SMOGU, DNES JEJ PROJEDNÁ VLÁDA. 

Premiér Bohuslav Sobotka vyzval ministra Richarda Brabce, aby navrhl akce proti smogu. Dnes o nich má debatovat vláda. Ekologické organizace souhlasí, že opatření přijatá v minulých letech dala obcím a městům nové nástroje k řešení znečištění a obce by je měly víc využívat. Ale rolí vlády je zasáhnout ve prospěch zdraví občanů a řešit situaci strategickými rozhodnutími k ozdravění ovzduší i ekonomiky. Současné povinnosti a možnosti měst a obcí zdaleka nestačí pro výraznější ozdravění ovzduší.

Vláda neřeší příliš příčiny znečištění. Příkladem je třeba dotování kotlů na hnědé uhlí z fondů EU, které závislost na špinavém palivu naopak prodlužují, úvaha o odložení antifosilního zákona, který má přitom v programovém prohlášení, nebo neplnění těch úkolů Státní energetické koncepce ČR, které mají omezit provoz uhelných elektráren. Smogové situace se budou opakovat, pokud vláda nepřijme další, skutečně účinná strategická rozhodnutí a nevylepší zákony.


Anna Plošková, ředitelka Čistého nebe, řekla:
“Zdá se, že až když smog dorazí do Prahy, projeví vláda zájem ovzduší řešit. Na Ostravsku požadujeme řešení situace už mnoho let - opatření, která se v tomto směru dějí, jsou ale velmi pomalá a nás nutí nadále dýchat vzduch, který je zdraví škodlivý. Chceme, aby během smogových situací města a kraje reagovala rychle a účinně balíčkem připravených opatření, a chránila tak své obyvatele před nejhoršími dopady znečištěného vzduchu.”


Hnutí DUHA, Čisté nebe a celá asociace ekologických organizací Zelený kruh proto sestavily plán konkrétních zlepšení, které vláda může udělat, aby se nám všem lépe dýchalo.

Ekologické organizace zejména navrhují:
●    posílit u obcí a měst povinnost regulací v případě smogu, např. regulovat topení uhlím i automobilový provoz,
●    zastavit kontraproduktivní dotace pro uhelné kotle a soustředit peníze pouze na čisté zdroje vytápění.
●    odstavit zastaralé uhelné elektrárny a připravit podporu pro obecní a občanské projekty čistých obnovitelných zdrojů energie,
●    požadovat a dávat průmyslu podmínky pro uplatňování nejlepších technologií (tedy v praxi energeticky nejefektivnějších a nejčistších)
●    a především prosadit programovým prohlášením vlády slíbený antifosilní zákon, který by pomohl vymanit zemi ze silné závislosti na fosilních palivech a tím srazil smog o 95 % - nebo jej alespoň v zájmu občanů připravit pro příští vládu.

Tisková zpráva je ke stažení zde.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Philips

Go to top