Ostrava, 26. března 2015

Evropská komise požaduje po České republice dodržování imisních limitů pro polétavý prach PM10.
Prachové částice pocházející z průmyslu, dopravy a z lokálních topenišť mohou způsobit astma, nemoci oběhové soustavy, rakovinu plic a předčasná úmrtí. Denní imisní limit pro PM10 je v České republice překračován v regionech Praha, Střední Čechy, Severozápad, Severovýchod (kromě roku 2008), Brno, Střední Morava, Moravskoslezsko and Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Roční imisní limit pro PM10 je překračován v regionu Moravskoslezsko v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Evropská komise České republice vytýká to, že nebyla schopná dodržet tyto limity a požaduje rychlá a efektivní opatření k nápravě situace. Dnešní vyjádření je ze strany Evropské komise v pořadí už druhým krokem v této věci (první výzva byla poslána 22. února 2013). Pokud Česká republika nenaplní očekávání Evropské komise, bude celá věc posunuta k Evropskému soudnímu dvoru.

Markéta Ubíková, ředitelka organizace Čisté nebe, která prosazuje právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch, k této věci řekla: „Čisté nebe dlouhodobě poukazuje na přetrvávající špatnou kvalitu ovzduší na Ostravsku. K dnešnímu datu je na Ostravsku vyčerpán roční imisní limit v Ostravě, v Havířově, v Karviné, v Českém Těšíně a Věřňovicích. Kvůli znečištěnému ovzduší jsme v minulosti oslovili i Evropskou komisi. Jsme rádi, že v této věci postoupila o krok dále. Věříme, že tuto výzvu k akci vyslyší vláda a především ministerstvo životního prostředí.“

Více na http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4666_en.htm

 

Ostrava, 6. dubna 2014
Frýdek-Místek se zařadil do desítky nejvíce znečištěných míst v Moravskoslezském kraji. Roční limit pro polétavý prach PM10 byl překročen počátkem dubna a po zbytek roku budou lidé ve Frýdku-Místku dýchat tzv. mimo zákon. Zákon stanovuje denní imisní limit pro znečištění prachovými částicemi PM10 jako 50 μg.m-3 a tento limit může být překročen pouze 35 dní v roce.

Jak uvedla ředitelka Čistého nebe, Markéta Ubíková: „Trend posledních let je jasný, k vyčerpání povolených 35 dní dochází v Moravskoslezském kraji pravidelně již během prvních měsíců roku. I přes mírnou zimu a relativně slabou smogovou sezónu lidé ve Frýdku-Místku dýchali vzduch, ve kterém bylo několikanásobně více prachu, než povoluje limit, což má vážné dopady na zdraví obyvatel města.“ 

Celé znění tiskové zprávy v pdf.

Vyhledávání

Máte zájem o náš zpravodaj?

 

Podpořte nás

Go to top