Ostrava, 3. února 2014

Změny v politickém vedení země a zároveň přetrvávající problém ovzduší na Ostravsku vyústily v apel naší organizace adresovaný novému předsedovi vlády Sobotkovi. Prostřednictvím otevřeného dopisu od premiéra požadujeme, aby se problematika ovzduší stala vládní prioritou a byla jí věnována dostatečná pozornost. Právě nyní, kdy dochází k ustanovení vládních priorit na následující 4 roky, žádáme, aby byla na vládní úrovni ustanovena expertní skupina politiků a odborníků, kteří vytvoří akční plán, jehož cílem bude dodržování imisních limitů a to v jasném časovém horizontu.

Otevřený dopis premiérovi (pdf)
Tisková zpráva: Občané píší novému premiérovi: ovzduší musí být prioritou (pdf)

Go to top