Ostrava, 9. 12. 2012

Je to právě měsíc, co má Moravskoslezský kraj staronové vedení. Koalice ČSSD s KSČM si za hejtmana kraje zvolila Miroslava Nováka. V rámci našeho projektu Bude po krajských volbách 2012 na Ostravsku čisté nebe?, jsme před volbami vedli s budoucím vedením kraje rozhovory, stejně tak byli také hosty naší debaty. Co nám tedy politici slíbili a na co se můžeme v příštích čtyřech letech v oblasti zlepšování kvality ovzduší těšit?

ČSSD

Hejtmanem Moravskoslezského kraje byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen regionální lídr ČSSD, čtyřicetiletý Miroslav Novák.

 Miroslav Novák v předvolební kampani slíbil:

 • přednostně se do budoucna zaměřit na integrovaná povolení, v nichž kraj průmyslovým podnikům stanovuje emisní limity a další podmínky výroby,
 • do dvou let přezkoumat všechna integrovaná povolení (nejen pro průmyslové znečišťovatele) a nařídit tzv. BAT (nejdokonalejší dostupné technologie),
 • snížení emisí z dopravy - prioritou je vybudování a dobudování silničního obchvatu měst,
 • snížení emisí z lokálních topenišť - pokračovat v rozdělování dotací na výměnu domovních kotlů,
 • jednání s Polskem v oblasti ochrany ovzduší,
 • tlak kraje na evropské instituce, na evropského komisaře pro životní prostředí ve věci sjednocení emisních limitů v ČR a Polsku
 • výzkumný projekt na určení tzv. DNA prachu (výzkum zjistí, z jakého zdroje znečištění pochází),
 • předložit zákonodárnou iniciativu na změnu zákona o ovzduší, jejímž předmětem bude, aby poplatky za znečištění byly přímým příjmem rozpočtem krajů, odkud pocházejí,
 • zapojení občanského sektoru - založení oficiální diskuzní platformy.

Zdroj: Rozhovor s M. Novákem na webu Čistého nebe

Foto: Předvolební slib M. Nováka v pořadu Otázky Václava Moravce z regionů - Moravskoslezský kraj (4. 10. 2012)

KSČM

Neuvolněným náměstkem za KSČM se stal Josef Babka, který navíc bude statutárním zástupcem hejtmana.

 Josef Babka v předvolební kampani slíbil:

 • dbát na to, aby se průmyslové zdroje znečištění řídily integrovanými povoleními,
 • dostavbu obchvatů měst a zavádění ekologické dopravy - rád by změnil pohon autobusů a aut z benzínu a nafty na ekologičtější LPG, CNG nebo elektřiny,
 • omezování emisí z lokálních topenišť – podporu „kotlíkovým dotacím“,
 • zapojit do jednání s Polskem, ohledně dopadu špatného ovzduší na zdraví lidí, i ministerstva zdravotnictví obou zemí

Zdroj: Rozhovor s J. Babkou na webu Čistého nebe

Projekt Bude po krajských volbách 2012 na Ostravsku čisté nebe? byl podpořen díky laskavé finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha - Fond Otakara Motejla.

Foto: Pavel Karban, Právo

Go to top