Ostrava, 17. ledna 2013

Moravskoslezský kraj a zejména Ostravsko je v současnosti oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším v České republice, a stejně tak patří k nejznečištěnějším oblastem v rámci Evropy. Na podzim 2012 jsme zaslali zástupcům měst Moravskoslezského kraje dopis s otázkami ohledně protismogových opatření plánovaných na nadcházející smogovou sezónu. Odpovědi zástupců jednotlivých měst si můžete přečíst na našem webu (Bohumín, Český Těšín, Havířov, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec). Některá města nám bohužel na naše otázky vůbec neodpověděla. Jedná se konkrétně o Frýdek-Místek a Karvinou.

Zajímalo nás také, kolik jednotlivá města alokují prostředků na ochranu ovzduší (kapitola rozpočtu ochrana ovzduší a klimatu § 371).  Vycházeli jsme z analýz dostupných na webu www.rozpocetobce.cz, které využívají oficiálních dat zveřejňovaných Ministerstvem financí ČR.

Výše výdajů u jednotlivých měst alokovaných v kategorii Ochrana ovzduší a klimatu se různí, ale zarážející je především fakt, že se jedná o sumy poměrně nízké, uvědomíme-li si, co jsou obyvatele těchto měst nuceni rok co rok během zimy dýchat. Názorně to dokládá Tabulka č. 1.

Tabulka č. 1: Výdaje v kategorii ochrana ovzduší a klimatu v roce 2011

Zdroj dat: www.rozpocetobce.cz
Pozn: Tabulka č. 1 zahrnuje výdaje, jež jednotlivá města ve svém rozpočtu řadí do kategorie Ochrana ovzduší a klimatu. Je možné, že část výdajů v jiných kategoriích má přímý účinek na zlepšování kvality ovzduší, nicméně se v přehledu pro tuto kategorii nepromítne. Pokud Vás zajímá, jaká opatření má Vaše město v souvislosti s předcházením smogových situací, přečtěte si odpovědi jednotlivých měst na naše dotazy

Dále nás rovněž zajímalo, jak se výdaje na ochranu ovzduší vyvíjely v čase. Zda došlo za posledních deset let k jejich růstu anebo poklesu. Grafy 1 – 6 jasně ukazují, jaká je v daném městě tendence.

Graf č. 1: Frýdek-Místek – výdaje na ochranu ovzduší a klimatu v letech 2000 až 2011

 

Graf č. 2: Havířov – výdaje na ochranu ovzduší a klimatu v letech 2000 až 2011

 

Graf č. 3: Karviná – výdaje na ochranu ovzduší a klimatu v letech 2000 až 2011

 

Graf č. 4: Orlová – výdaje na ochranu ovzduší a klimatu v letech 2000 až 2011

 

Graf č. 5: Ostrava – výdaje na ochranu ovzduší a klimatu v letech 2000 až 2011

 

Graf č. 6: Třinec – výdaje na ochranu ovzduší a klimatu v letech 2000 až 2011

 

Omlouváme se za horší kvalitu grafů. Zdroj dat: www.rozpocetobce.cz

Go to top