Ostrava, 2. března 2015

Mnozí obyvatelé Moravskoslezského kraje i jiných míst v České republice někdy zaregistrovali, že vzduch tu a tam příliš "nevoní". Někteří si toho všimnou během smogových situací, jiní, když soused přiloží do kamen, další zase, když kolem projede nějaké hodně čmoudící auto. Mnozí jistě znají konkrétní části Ostravy, kde to “smrdí” skoro vždy. Jindy se zase můžeme setkat s názorem, že to, co jedni považují za smog, druzí prohlásí za obyčejnou mlhu. Je možné očima a nosem rozpoznat špatné ovzduší? A jak dobře?

V ovzduší se můžeme setkat s velkým množstvím různých látek. Podívejme se na ty hlavní, které přicházejí v úvahu, když se bavíme o znečištění ovzduší a o tom, co lze poznat pouhým čichem nebo zrakem.

Ostrava, 23. února 2015

Jaké jsou účinky solných jeskyní na Vaše zdraví? Pomohou Vám při léčbě nemocí dýchacích cest? Mnoho provozovatelů těchto zařízení láká své klienty na její léčebné účinky, zejména na léčbu nemocí dýchacích cest. To je také jeden z hlavních důvodů, proč je navštěvujeme. Chceme svým plícím dopřát alespoň na chvíli trošku toho „čistého“ vzduchu. Dýcháme ale opravdu v solné jeskyni lepší vzduch? Hlídka Barona Prášila to prověřila.

 

 

Ostrava, 6. únor 2015

Ve všeobecném povědomí panuje mýtus, že za špatné ovzduší na Ostravsku může těžký průmysl z polských aglomerací a jejich lokální topeniště. Ve skutečnosti si ovšem musíme připustit, že to nemůže být tak úplně pravda. Spíš naopak. Je zapotřebí si uvědomit, že pod svícnem je největší tma. A možná bychom tomuto rčení mohli dát nový rozměr. Že by byl pod komínem největší spád?

V letech 2006 až 2013 probíhal projekt informačního systému kvality ovzduší Air Silesia, který se dlouhodobě zabýval měřením znečištění v hraničních oblastech Moravskoslezského kraje a Polska. Díky nasbíraným datům máme konkrétní přehled o vlivech znečištění Polska i Ostravska.

Ostrava, 28. leden 2015

Hlídka Barona Prášila pokračuje se svým seriálem o boření mýtů týkajících se ovzduší. Tentokrát si vzala na paškál mýtus o tom, že „ovzduší v Ostravě přece není o nic horší než v Praze.“

Myslíte si, že je to pravda?

Podle oficiálně dostupných dat je zřejmé, že Praha je na tom, co se týče ovzduší, o mnoho lépe než Ostrava. Jednak až devětkrát nižšími hodnotami jedovatého benzo[a]pyrenu v ovzduší, tak i průměrnými hodnotami prachových částic. Navíc se liší i zdroj znečištění. V Praze může za překročení imisních limitů vysoké dopravní zatížení, kdežto v Ostravě jsou hlavními zdroji znečištění průmyslové zdroje a lokální topeniště.

Ostrava, 18. ledna 2015 

Tento mýtus je jen pokračování nikdy nekončící diskuze na téma zdrojů znečištění ovzduší. Z mediálních vystoupení některých politiků může občan nabýt dojmu, že hlavním zdrojem znečištění na Ostravsku jsou lokální topeniště. Skutečnost je ale složitější.

Ani v případě celkových emisí, ani v případě podílu na imisních koncentracích nelze hovořit o jednoznačném převažujícím vlivu lokálních topenišť.

Ostrava, 15. ledna 2015

Nový rok Čisté nebe zahájilo uspořádáním 2. setkání Think tanku Ostravské nebe.
Tématem druhého setkání byly fugitivní emise a resuspenze.  

Na setkání se zúčastnili tito odborníci:
Ing. Petr Baranek, ředitel AMO pro životní prostředí,
Mgr. Libor Černikovský (ČHMÚ),
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava),
MUDr. Miroslav Šuta, Centrum pro životní prostředí a zdraví.

Jako host naše pozvání přijala náměstkyně primátora města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová a Ing. Marek Bruštík, vedoucí Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence, Moravskoslezský kraj.
Za občanský sektor dorazili Jan Kozina, Andreas Triandafilu, Kamila Smutná (Čisté nebe) a Lukáš Prnka (Frank Bold). Setkání moderovala Markéta Ubíková, ředitelka Čistého nebe.

V úvodní části každý odborník v krátké prezentaci představil svůj pohled na problém fugitivních emisí a resuspenze. Následovala volná diskuze na dané téma.

Prezentace Miroslava Šuty na téma resuspenze pdf
P
rezentace Petra Baranka pdf

Děkujeme všem našim hostům za účast a za otevřenost a sdílnost.

Těšíme se na další setkání Think tanku Ostravské nebe, které proběhne v dubnu 2015.

Tento projekt  je podpořen z Nadačního Fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava, 8. ledna 2015
Hlídka Barona Prášila zhodnotila výrok primátora města Ostravy Tomáše Macury, který porovnával stav ovzduší v minulosti s se stavem ovzduší dnes.
Přečte si naše hodnocení.

Ostrava, 5. 1. 2015

Topíte dřevem a myslíte si, že nešpiníte vzduch? Mnoho lidí takto sice uvažuje, přesto je ale ono tvrzení trochu zavádějící. Aby tomu tak bylo, je třeba zvolit vhodné spalovací zařízení a správně jej obsluhovat a udržovat. Nesmíme také zapomenout na dostatečné vysušení dřeva, bez kterého se proces „čistého“ topení dřevem neobejde.

Počet domácností topících dřevem narostl podle posledního sčítání lidu až o 76 %. Možná se toto téma týká i vás...

Ostrava, 19. prosinec 2014

Položili jsme hostům prvního setkání našeho Think tanku Ostravské nebe otázku a nechali jsme je na dané téma diskutovat.

Přečtěte si diskuzi nad otázkou Znečištění ovzduší na Ostravsku se liší oproti zbytku EU v nadprůměrné koncentraci benzo[a]pyrenu. Co je to za látku a v čem je nebezpečná? Co můžeme dělat pro snížení její koncentrace v ovzduší? 

Celý chat k přečtení po kliknutí na tlačítko Číst dál nebo v grafickém zpracování zde

Ostrava, 17. prosince 2014

Taky jste to už slyšeli, že?

V posledních letech se mezi lidmi rozšířil názor, že ovzduší v Ostravě je srovnatelné s Paříží. Podhoubí tomuto mýtu zasel bývalý primátor Ostravy Petr Kajnar, který tento názor vyslovil několikrát v médiích. Podobné stanovisko později sdílel i hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, jenž Ostravu srovnával nejenom s Paříží, ale i jinými evropskými městy. Není proto divu, že mýtus o stejném ovzduší v Ostravě a Paříži, byl na světě.

Opravdu se ale dají tato dvě města srovnávat? Hlídka Barona Prášila si na to posvítila!

Podkategorie

Go to top